Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Augsnes, substrāta, komposta, biohumusa u.c., augu un ūdens  ķīmiskās analīzes.

Dažādu substrātu (augsne, kūdra, sapropelis, humuss, komposts, kokapstrādes blakusprodukti) un produktu (pārtika, kosmētika, u.c.) bioloģiskās un mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums.

Ieteikumu izstrāde konkrētu ūdenstilpju pielāgošanai ūdensputniem.

Ietekmes uz vidi (putniem) novērtējumi dažādu projektu plānošanas gaitā.

Pārtikas, lauksaimniecības produkcijas, lopbarības u.c. paraugu sastāva testēšana un kvalitātes izvērtēšana.

Videi draudzīgu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes un bioloģisko īpašību (fungcīdā, insecticīdā un bactericīdā aktivitāte) novērtēšana