Final seminar of the international project "Influence of electromagnetic pollution on Latvian migratory butterflies".

Event time: 4 November 9.30-12.00

Place: LU Natural Sciences Academic Center in Torniakaln - Jelgavas Street 1-702, Riga

The program of the seminar can also be viewed here.

Projekta LLI533 "LATVIJAS UN LIETUVAS PĀRROBEŽU ŪDENSOBJEKTU APSAIMNIEKOŠANA" (TRANSWAT) noslēguma konference

Norises laiks:  6. septembris.

Norises vieta: Magnum auditorija LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Konferences darba valoda – angļu valoda.

sīkāk  https://lubi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/73443/