Aicinām Jūs piedalīties projekta LLI533 "LATVIJAS UN LIETUVAS PĀRROBEŽU ŪDENSOBJEKTU APSAIMNIEKOŠANA" (TRANSWAT) noslēguma konferencē, kas notiks šī gada 6. septembrī. Norises vieta – Magnum auditorija LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Konferences darba valoda – angļu valoda.

Konferences laikā mēs iepazīstināsim Jūs ar projektā TRANSWAT paveikto. Konferences rīta cēliens būs veltīts mazo HES kaskāžu ietekmei uz upju ekoloģisko caurplūdumu un zivju sabiedrībām upēs. Pēcpusdienas sesijā runāsim par pārrobežu ezeru ekoloģisko kvalitāti, kā arī kopīgu ezeru apsaimniekošanu, lai sasniegtu labu kvalitāti visos ezeros.

Lūdzu veikt reģistrāciju tiešsaistē līdz 28.augustam. Konferences programma un reģistrācijas anketa pieejama šeit: saite uz reģistrācijas anketu.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet Ilgai Kokorītei uz e-pastu ilga.kokorite@lu.lv

Pētījums Latvijas – Lietuvas robežezeros veikts ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekta LLI-533 “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdens baseinu vienota pārvaldība” (TRANSWAT) atbalstu. Informācija par projektu: https://latlit.eu/lli-533-joint-management-of-latvian-lithuanian-transboundary-river-and-lake-water-bodies-transwat/

Dalīties