Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju VNPC ietverot arī Transporta un mašīnbūves centrs

Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas institūts ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu izveidjis Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centru, Miera ielā 3, Salaspilī.

Institūts īstenoja projektu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātē "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtā. projektā "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)".