LU Bioloģijas institūts LU  79.  starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizē savu sekciju
"'Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā"
Informāciju un programmu skatīt šeit

Konferences materiālus skatīt   šeit ;

Rakstu krājumu skatīt   (tiks pievieniots);

Join Zoom Meeting

zoom.us/j/97896887615

LU Bioloģijas institūts LU  78.  starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizē savu sekciju

"'Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā"

Informāciju un programmu skatīt  https://www.konference78.lu.lv/programma/dabas-zinatnes/biologijas-instituts/inovativie-un-pielietojamie-petijumi-biologija/

Rakstu krājumu skatīt     ​​​ https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53311

LU Bioloģijas institūts LU  77.  starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizēja sekojošas sekcijas, apakšsekcijas un simpozijus

"Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā".

-Programma  un rakstu krājums

"Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi, lauku un ūdens ekosistēmās". 

Konferences materiālus skatīt šeit. 

"Satellite Symposium: DNA Integrity in Health and Pathology"