LU Bioloģijas institūts LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizē savu sekciju
"Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā"

Norises laiks 08.03. 2024.   10:00 - 17:00

Vieta: Dabas māja:  Jelgavas iela 1, Rīga , 702 auditorija un Zoom platforma

Sekcijas programmu  skatīt šeit

Konferences tēzes skatīt šeit

Rakstu krājumu skatīt šeit.

 

LU Bioloģijas institūts LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizē savu sekciju
"Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā"

Norises laiks 02.02. 2023. Vieta zoom platforma.

Sekcijas programmu un tēzes skatīt   Programm & Abstracts

Rakstu krājumsu skatīt šeit  https://doi.org/10.22364/iarb.2023 

LU Bioloģijas institūts LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizē savu sekciju
"Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā"
Sekcijas programmu  skatīt šeit

Konferences tēzes skatīt šeit

Rakstu krājumu skatīt šeit.

LU Bioloģijas institūts LU  79.  starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizē savu sekciju
"'Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā"
Informāciju un programmu skatīt šeit

Konferences materiālus skatīt   šeit ;

Rakstu krājumu skatīt  DOI  https://doi.org/10.22364/iarb.2021

Join Zoom Meeting

zoom.us/j/97896887615

LU Bioloģijas institūts LU  78.  starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizē savu sekciju

"'Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā"

Informāciju un programmu skatīt  https://www.konference78.lu.lv/programma/dabas-zinatnes/biologijas-instituts/inovativie-un-pielietojamie-petijumi-biologija/

Rakstu krājumu skatīt     ​​​ https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53311

LU Bioloģijas institūts LU  77.  starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā organizēja sekojošas sekcijas, apakšsekcijas un simpozijus

"Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā".

-Programma  un rakstu krājums

"Dzīvo organismu bioloģiskie pētījumi, lauku un ūdens ekosistēmās". 

Konferences materiālus skatīt šeit. 

"Satellite Symposium: DNA Integrity in Health and Pathology"