LUBI bezmugurkaulnieku etalonu kolekcijas

Insecta. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta (LUBI) entomoloģiskās kolekcijas tapināšana aizsākta pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Tās papildināšanā iesaistījušies ievērojami Latvijas entomologi un Bioloģijas institūta darbinieki. Dažādi ievērības cienīgi promocijas darbi, kā arī zinātniskie projekti tapuši paralēli kolekcijas izstrādei. Sugu saraksti, kas skaidro kolekcijas materiālu, publicēti dažādos zinātniskajos rakstos. Visplašāk kolekciju pārstāv divspārņu kārtas indivīdi – Diptera (Brachycera) 46 dzimtas ar 1060 sugām un Diptera (Nematocera) 6 dzimtas ar 400 sugām. Tāpat kolekcijā apskatāmas blaktis (Heteroptera), kas aptver 23 dzimtas ar 300 sugām, vaboles (Coleoptera) – 40 dzimtas. Pārējās kukaiņu kārtas pārstāvētas mazākā skaitā. Kopumā kolekciju veido ap 4000 kukaiņu. Kolekcijā ietverto kukaiņu sugu noteikšanā un pārbaudē piedalījušies daudzi attiecīgo grupu speciālisti no Latvijas (Z. Spuris, S. Kuznetzov, N. Kuznetzova un K. Vilks), Igaunijas (K. Elberg un E. Remm), Lietuvas (S. Pakalniškis), Krievijas (E. Nartchuk, V. Zaitzev, V.Rihter, V. Tanasiytshuk, A. Lobanov) Ukrainas (V. Korneyev), Zviedrijas (S. Echer), Šveices (G. Baechli) un Čehijas (J. Rohάček). Kolekcijā apskatāms arī tipa materiāls pasaules zinātnei jaunai sugai (Diptera). Kolekciju kā salīdzinošo materiālu izmanto, galvenokārt, LU Bioloģijas fakultātes studenti, aspiranti no Daugavpils Universitātes, kā arī studenti no ārzemju augstskolām.


Cryptostigmata. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā (LUBI) pieejami etalonu preparāti vairāk kā 140 dažādām Latvijas teritorijā konstatētajām bruņērču (Acari: Oribatida) sugām, kas apkopotas 46 dzimtās. Etaloniem ir plašs pielietojuma spektrs un to izmantošana ikdienas darbā ar bruņērcēm ir neaizstājama. Kolekcija papildināta ar nepieaugušu eksemplāru dažādu attīstības stadiju preparātiem. Kolekcijas informatīvā bāze apkopota un pieejama lietošanai elektroniskā formātā. Kolekcijā ietilpstošo sugu precizitāti un atbilstību mūsdienu taksonomijas vadlīnijām ir apstiprinājuši starptautiski atzīti taksonomisti no Vācijas, Somijas un Gruzijas.


Mesostigmata. LU Bioloģijas institūtā esošajā kolekcijā uzglabājas ap 250 Mesostigmata (Acari, Parasitiformes) ērču etalonu sugas no 16 dzimtām. Sugas ievākuši aktīvākie Latvijas teritorijā strādājošie akarologi. Divu pasaules zinātnei jaunu sugu Uropoda ocellata un Oplitis latvica holotipi būtiski paaugstina kolekcijas vērtību. Kolekcijā ir iekļauti arī Brēmenes Universitātes augsnes zooloģes Dr. Stefānijas Heldt dāvinātie preparāti, kuri ietver Polijas un Vācijas Baltijas jūras piekrastē apstrādāto Mesostigmata ērču materiālu ar aptuveni 50 etalonu sugām. Tāpat LUBI kolekcijā apskatāmi citi ievērības cienīgi ap 30 sugu īpatņi. Šie vērtīgie etaloni ir ievākti Indonēzijā no augsnes, vabolēm un no citām dzīvotnēm.

Vairāk informācijas