Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Herbārijs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2017

Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas Herbārijs (LATV)

LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas Herbārijs (LATV) ir zinātniska kolekcija,viens no lielākajiem herbārijiem Latvijā, kas dibināts 1951. gadā.

LATV herbārijs ir iekļauts Pasaules Herbāriju reģistrā (Index Herbariorum) un tam ir piešķirts starptautiskais kods

Tā fondos glabājas apmēram ~175 000 herbārija lapas, kas prezentē Latvijas savvaļas floras kvalitatīvo sastāvu. Daļa herbārija iekļauta automatizētajā datu bāzē. Herbārijā ir ļoti plaša  informāciju par Latvijas vaskulāro augu ekoloģiju, taksonomiju, morfoloģiju un ģeogrāfisko izplatību Latvijā.

Kā atsevišķas vienības Herbārijā glabājas:

 • A. Rasiņa herbārijs (RAS) (kopš 1994. gada);         
 • A. Āboliņas herbārijs (AB) (kopš 1999. gada);
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes herbārijs (LLU) (kopš 2002. gada);
 • K. Veinberga herbārijs (VEINB);
 • Latvijas Valsts augu aizsardzības centra herbārijs (LAAC) (kopš 2003. gada);
 • Slīteres nacionālā parka herbārijs (SVR) (kopš 2010. gada);
 • K. Starca herbārija daļa.

LATV ir gan nacionālas, gan reģionālas kolekcijas nozīme, un tā darbība vērsta uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ex situ, ko paredz bioloģiskās daudzveidības gan nacionālās, gan arī starptautiskās programmas (Riodežaneiro Konvencija par bioloģisko daudzveidību).

Uz  LATV fondos uzkrātajiem un esošajiem materiāliem balstās Eiropas Savienības aizsargājamo sugu un biotopu izplatības izstrāde Latvijā.  Aizsargājamo augu kartēšanai tiek izmantota Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā izstrādātā Latvijas teritorijas tīklojuma sistēma, kuru pielieto arī herbārija materiālu klasifikācijā.

 Herbārija fondus regulāri izmanto:

 • zinātniski pētnieciskajā darbā;
 • mācību darbā (studentu kursadarbu, bakalaura un maģistra darbu, kā arī promocijas darbu izstrādē);
 •  floras un biotopu praktiskajā aizsardzībā;
 • dabas teritoriju floras sastāva noskaidrošanai;
 • lielāku vai mazāku reģionu Floru, Konspektu un citu informācijas resursu sagatavošanā;

- Flora of the Baltic Countries: Compendium of Vascular Plants. Vol. 1-1993, vol. 2-1996, vol. 3-2003. Tartu,

- Plantae Vasculares Rossieae et eivitatum collimitanearum (in limicis URSS olim), 1995. S. Petropolis,

- Atlas Florae Europaeae. Vol. 1-13®. 1972-2004®. Helsinki,

- Flora Europaea. Vol. 1-5, 1964-1980, 2nd ed., vol. 1®, 1993®. Cambridge,

- Flora Partis Europaeae. Vol. 1-11, 1974-2004. S.Petropoli,

- The genus Oenothera L. in Eastern Europe. 2004. Kraków,

- Latvijas vaskulāro augu flora : Taksonu saraksts. 1999. Rīga,

- Latvijas vaskulāro augu flora. [1] – [13], ®. 1999 – 2015®. Rīga,

- Euro+Med Plantbase.  2005 →. Berlīne.

LATV fondu papildināšana, starptautiskā apmaiņa, to zinātniskā izpēte veikta no LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas zinātnisko projektu finansējuma.

 

 Herbārijā iespējamas arī ekskursijas .

Bez kolekcijas Herbārijā ir arī bibliotēka, pārsvarā dažādu reģionu floras, monogrāfijas taksonu sistemātikā un nomenklatūras rokasgrāmatas.

Herbāriju iespējams apmeklēt darbadienās, vēlams iepriekš pieteikt apmeklējumu.

 Informācija apmeklētājiem:

* Botānikas laboratorija atrodas Bioloģijas institūtā 415,416,417,418,424,432 kab.;
* Herbārijs pieejams darbam darbadienās;
* papildinformāciju iespējams saņemt zvanot: telefons 67945438