Starptautiska projekta "Elektromagnētiskā piesārņojuma ietekme uz Latvijas migrējošajiem tauriņiem" noslēguma  seminārs.

Norises laiks: 4. novembris 9.30-12.00

Vieta:  LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā – Jelgavas ielā 1–702, Rīgā, p

Semināra programmu iespējams skatīt arī šeit.

Projekta LLI533 "LATVIJAS UN LIETUVAS PĀRROBEŽU ŪDENSOBJEKTU APSAIMNIEKOŠANA" (TRANSWAT) noslēguma konference

Norises laiks:  6. septembris.

Norises vieta: Magnum auditorija LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Konferences darba valoda – angļu valoda.

sīkāk  https://lubi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/73443/