Testēšanas pakalpojumi

Augsnes, substrāta, komposta, biohumusa u.c., augu un ūdens  ķīmiskās analīzes.

Dažādu substrātu (augsne, kūdra, sapropelis, humuss, komposts, kokapstrādes blakusprodukti) un produktu (pārtika, kosmētika, u.c.) bioloģiskās un mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums.

Pārtikas, lauksaimniecības produkcijas, lopbarības u.c. paraugu sastāva testēšana un kvalitātes izvērtēšana.

Videi draudzīgu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes un bioloģisko īpašību (fungcīdā, insecticīdā un bactericīdā aktivitāte) novērtēšana. 

Atzinumi, novērtējumi un ieteikumi

LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija maksas pakalpojumu piedāvājumi

 •  Ieteikumu izstrāde konkrētu ūdenstilpju pielāgošanai ūdensputniem
  •  ligzdošanas apstākļu radīšana, uzlabošana, uzturēšana
  •  rezultātu novērtēšana un analīze
  • mākslīgās ligzdvietas pīlēm
 •  Ietekmes uz vidi (putniem) novērtējumi dažādu projektu plānošanas gaitā
  • vēja parki
  • mazās ūdens elektrostacijas
  • vides resursu (kūdra, smiltis, grants utt.) ieguve
  • utt.

Pakalpojumu izmaksas atkarīgas no darba (teritorijas lielums, projekta apjoms utt.) un iesaistāmo darbinieku daudzuma.