Eiropas Zinātnieku nakts LU 2019

Eiropas Zinātnieku nakts LU 2019
27. septembrī 18:00 – 22:00

LU Bioloģijas institūtā, Salaspilī, Miera ielā 3

Arī šogad uzmanība tiek pievērsta Institūta kolekcijām. Pasākumu kuplinās Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas studiju programmas studentu radošas izpausmes.

Stacijas

  • Liepājas jauno mediju mākslinieku darbu izstāde "Saglābt - saglabāt". Būs iespēja iepazīties ar piecu Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas studiju programmas studentu darbiem, kuros viņi pauž jaunu stratēģiju dabas glābšanā – saglabāt nākamajām paaudzēm datu formā.
  • Bezmugurkaulnieku kolekcijas un etaloni - mantojums nākotnei. Aapmeklētājiem būs iespēja iepazīt kukaiņu etalonus, kas sagatavoti 100 gadu senā pagātnē, kā arī salīdzinoši nesen. Būs iespēja uzzināt, kā gadsimta griezumā mainījušās kolekciju sagatavošanas metodes un pielietojums. Gan lieliem, gan maziem būs iespēja iesaistīties kolekcijas foto pulciņā un piedalīties kukaiņu atpazīšanas konkursā ar garšīgām balvām uzvarētājiem..
  • Herbārijs - vērtība nākotnei un interaktīva spēle iepazīsti Latvijas retos augus un sūnas. Ilustratīvs materiāls par LUBI herbārija vēsturi un nozīmi, informācija par herbārija gatavošanu. Iespēja apskatīt augu un sūnu herbāriju un mikroskopā apskatīt interesantus augus un sūnas.
  • Invazīvās svešzemju sugas Latvijā. Apskatāms informatīvs materiāls par invazīvajām augu un dzīvnieku sugām Latvijā, apskatāmi dzīvi īpatņi, piemēram, melngalvas mīkstgliemezis.
  • Putni, to pētniecība un gredzenošana Latvijā. Stāstījums un demonstrējumi par putnu un sikspārņu gredzenošanu, iespēja ieklausīties putnu balsīs u.c..
  • Vai dzintara daļiņas var ietekmēt mikroorganismus? Iespēja iepazīties ar metodēm un testa kultūrām, ko izmanto antimikrobiālo īpašību testēšanai, EUREKA projekts IFSITEX.
  • Dārzā strādā daba – derīgie kukaiņi un mikroorganismi, LUBI devums bioloģiskās augu aizsardzības attīstībai. Iespēja apskatīt derīgos kukaiņus un dārza kaitēkļus tuvplānā (attēlos, laboratorijas kultūrās un mikroskopā). Informācija par LUBI izstrādātajiem augu aizsardzības paņēmieniem.

Kontakti: 67944988; 26468197

LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā Papē, Rucavas novadā

Kontakti: Oskars Keišs: 29236300, Donāts Spalis: 26372932 e-pasts: oskars.keiss@lu.lv 

Atnāciet un iepazīsiet!

Izstāde "Latvija laikmeta griežos"

No 9.11.2018. līdz  23.11.2018, LUBI vestibilā izstāde "Latvija laikmetu griežos".

Ekspozīciju veido Biologijas institūta darbinieku savāktās vēstures liecības;  fotogrāfijas;  ģimenes, dzimtas vai darba stāsti;  materiāli par brīvības cīņām un Lāčplēša dienu; priekšmetiem, kas saistīti ar Latvijas vēsturi.  

"Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats." J. Jaunsudrabiņš

Darba laiks no 8:00 - 19:00 (ieeja brīva).

   

LU Bioloģijas institūtā ar plašu programmu aizvadīta Eiropas Zinātnieku Nakts

2018. gada 28. septembrī norisinājās tradicionālā Eiropas Zinātnieku Nakts, kuras tēma bija "Zinātne, kas veido mūs".

LU Bioloģijas institūtā, Salaspilī, astoņas zinātnei veltītas aktivitātes pulcēja vairāk kā trīs simtus apmeklētāju. Liela pateicība Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijai par dalību ar izstādi "Mīmikrija" .

Fotogrāfiju autors Lauris Galsons

Putnu un sikspārņu migrāciju LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā (Rucavas novads) klātienē vēroja  gandrīz 30 apmeklētāji.

LU Bioloģijas institūta Engures Ornitoloģisko pētījumu centrā  Bērzciemā (Engures novads) Engures ezera noskaņās un ornitologu atmiņās dalījās 50 apmeklētāji.

Vairāk informācijas par Eiropas Zinātnieku Naktī organizētajiem pasākumiem programmā lubi.lu.lv

Eiropas zinātnieku nakts 2018 Bioloģijas institūtā Salaspilī

28. septembrī aicinām uz Eiropas Zinātnieku nakts pasākumiem LU Bioloģijas institūtā, Miera ielā 3, Salaspilī

Bioloģijas institūta vēsture, kolekcijas, herbārijs, zinātniskās iekārtas. Iespēja mikroskopā aplūkot dažādus objektus, apmeklēt laboratorijas un spēlēt interaktīvas spēles. Liepājas Universitātes Jauno mēdiju mākslas studiju programmas studentu radošas izpausmes

Darbosies sekojošas stacijas:

18:00 – 23:00  Liepājas jauno mediju mākslinieku izstāde "Mīmikrija" – vestibils

Darbi: Rasmas Kroģeres "Digimuts"; Paulas Ostupes "Solution";Kristas Dinteres "Binaurālās ainas" un Māra Dejus "Kādā ostas pilsētā".

18:00 – 23:00   Institūta vide un personības - BI zāle un bibliotēka

18:00 – 22:00   Kukaiņu & Co kolekcijas – 223. un 230. telpa

18:00 – 22:00   Mantotā zeme un tās augsne - 102.un 103. telpa

18:00 – 22:00   Senais herbārijs - vērtība nākotnei - 424.  un 432. telpa

18:00 – 22:00   Baltijas jūra – senā un jaunā - BI zāle, 324. telpa

18:00 – 22:00   Putnu gredzenošana Latvijā - 409. telpa

18:00 – 22:00   Mīti un patiesības - 122. telpa

18:00 – 22:00   Dzelzs loma organismā - 121. telpa

Aktivitāšu apraksti šeit

Atnāciet un iepazīsiet!

 

Sveicam!

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017. gada 20. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par ordeņa virsnieku Dr. habil. biol. Īzaku Rašalu, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesoru, augu ģenētiķi, arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošo pētnieku, Vides ģenētikas laboratorijas vadītāju.

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta kolektīvs no sirds sveic savu ilggadīgo kolēģi un izcilo zinātnieku! Priecājamies par Īzaka Rašala paveiktā darba cildinājumu un saņemto atzinību!

Zinātnieku nakts 2017

29. septembra pasākumu programma


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā,  Miera ielā 3, Salaspilī

Kontakti: 67944988; 26468197; e-pasts: gaida.galakrodziniece@lu.lv

 

18:00 – 23:00. Liepājas jauno mediju mākslinieku darbu izstāde "Datu tulki". www.facebook.com/events/1737603126535395/

Informācija, interpretācijas procesa rezultātā, maina formu. Izstādē apmeklētājiem būs iespēja sajust, apskatīt un ieklausīties procesos, kuri ikdienā mums parasti paliek netverami. Māras Vulfas darbā "DeForma" cilvēka ķermeņa kustības dati tiek izmantoti kā mākslas medijs, lai atspoguļotu neverbālās komunikācijas komplicēto dabu. Fiziskas tango kustības, organizētas laikā un telpā, kļūst par abstraktām formām trīsdimensionālā (3D) vidē. Gunta Dombrovska izveidojusi interaktīvu skaņas skulptūru, kuras idejas pamatā ir ķermeņa iekšējo procesu digitalizācija un bioatgriezeniskās saites izmantojums mākslā. Darbā izmantotā elektroencefalogrāfija ļauj izstādes apmeklētājam ar "domu spēku" iedarboties uz skaņas skulptūras skanējumu. Ulda Hasnera instalācijā "Zemestrīce" ir sonificēti 2004. gada zemestrīces dati no Kaļiņingradas un Polijas robežas apgabala. Apmeklētājiem tiks dota iespēja to sajust ar tausti un dzirdi. Izstādi atbalsta Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija.

 

18:00 – 23:00. "Purvu ūdeņu mistērija"

Interesenti ir aicināti iepazīt purvu ūdeņos sastopamos faunas un floras pārstāvjus. Vai ir sugas, kas sastopamas tikai un vienīgi purvos esošajās upēs un ezeros? Kā tās ir pielāgojušās skarbajiem dzīves apstākļiem? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem varēsiet rast atbildes, apmeklējot Zinātnieku nakti (122 telpa).

 

18:00 – 23:00. Eksperimentālā darbnīca “Iepazīsti mikropasauli

Apmeklētājiem, izmantojot dažādas maņas, būs iespējas iepazīt augu lapu virsmas struktūras, augu ieslēgumus, kukaiņus un to uztveres orgānus (taustekļi, antenas u.c.) mikroskopiskās sēnes. Varēs iepazīties ar mikroklonālo augu pavairošanas tehniku.(telpas 102, 103).

 

18:00 - 23:00. Eksperimentālā darbnīca "Ieraugi savu DNS". 

Apmeklētāji, izmantojot sporta dzērienu, ananāsu sulu un etanolu, no savām siekalām varēs izdalīt un vizualizēt savu DNS (telpa 121).

 

18:00 – 23:00. Dabas foto un dabas skaņu demonstrācija ar interaktīviem elementiem

Varēsiet redzēt video par Engures dabas parku. Uzzināt, kāpēc gredzeno putnus un kā palīdzēt meža pīlēm izaudzēt pīlēnus. Kā pēta puntu migrāciju. Varēs apskatīt putnu gredzenus  u.t.t. Varēs pārbaudīt prasmes atpazīt dabas skaņas, atpazīt putnus pēc to skeleta u.t.

 

19:00 – 21:00. Lekcija “Bērni un jaunākās komunikācijas tehnoloģijas”ar demonstrējumiem magnetobioloģijā (LUBI zāle).

Interesenti tiks iepazīstināti ar pētījumiem par tehnoloģiju lietošanu un to ietekmi uz bērniem, kā arī par pārmērīgas mobilo telefonu un datoru lietošanas riskiem. Varēs uzklausīt magnetobiologa rekomendācijas kā pasargāt bērnus no nelabvēlīgās ietekmes. Apmeklētājiem būs iespēja izmērīt elektromagnētisko lauku savam mobilajam telefonam, vai portatīvajam datoram (Antons Kolodinskis Mob.t. 20604030)

 

LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, PapēRucavas novadā

Kontakti: Oskars Keišs: 29236300, Donāts Spalis: 26372932 

Apmeklētājiem būs iespējams apskatīt putnu un sikspārņu murdu, tīklus un gredzenus, kā arī, ja būs piemēroti laika apstākļi, piedalīties ķeršanā un gredzenošanā. Novērot naktsputnu migrāciju starmeša gaismā un sikspārņu migrācijas saucienus ultraskaņas detektorā. Pastāstīsim par jaunākajām metodēm dzīvnieku migrāciju pētījumos (ģeolokatori, stabilo izotopu analīzes u. tml.).

Ziņojumi konferencēs

LUBI jaunā zinātniece piedalās Eiropas Augu bioloģijas kongresā  Prāgā 

Ziņojums: Changes in anatomical structure of lime tree foliage in response to de-icing salt contamination, autori: G. Čekstere, A. Osvalde, T. Menard, P. Vollenweider.

Š.g. 26.-30.jūnijā Prāgā, Čehijā, notika Eiropas Augu bioloģijas kongress "Plant Biology Europe EPSO/FESPB Congress 2016”. Tajā piedalījās vairāk kā 700 zinātnieki no dažādām pasaules valstīm, pārstāvot ne tikai Eiropu, bet arī Ameriku, Austrāliju u.t.t. Kongresā tika prezentēti ziņojumi par 34 dažādām tēmām, piemēram, augu-mikrobu mijiedarbība, epiģenētika, fitohormoni, atbildes reakcijas uz abiotisko un biotisko stresu, klimata izmaiņu ietekme uz ekosistēmām, augu minerālā barošanās, metālu metabolisms, sakņu bioloģija, kā arī zinātnes komunikācija, u.c. Ar stenda ziņojumu “Changes in anatomical structure of lime tree foliage in response to de-icing salt contamination” kongresā piedalījās arī LU Bioloģijas institūta (LUBI) Augu minerālās barošanās laboratorijas vadošā pētniece Dr. biol. Gunta Čekstere. Ziņojuma līdzautori: Anita Osvalde no LUBI, Terry Menard un Pierre Vollenweider no Šveices Federālā Meža, sniega un ainavas pētniecības institūta (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL).

 

Dzērveņu un melleņu audzētāju konference

2016. gada 4. martā Salaspilī LU Bioloģijas institūtā notika ikgadēja dzērveņu un melleņu audzētāju konference, kuru organizēja Latvijas Augļkopju asociācija sadarbībā ar LU BI Augu minerālās barošanās laboratoriju. Konferencē tika runāts par: dzērveņu un krūmmelleņu realizācijas iespējām un izaicinājumiem (Māra Rudzāte, LAA, SIA “Arosa-R”); krūmmelleņu un Amerikas lielogu dzērveņu minerālās barošanās stāvokli 2014. un 2015.gadā (Anita Osvalde, LUBI); slāpekļa ietekmi uz krūmmelleņu šķirnes ‘Chippewa’ ražību un ogu kvalitāti (Jana Apše, LLU); krūmmelleņu un lielogu dzērveņu šķirņu raksturojumu (Dace Šterna, LLU); situāciju lielogu dzērveņu tirgū (Gundega Sauškina, SIA “Very berry”); CO2 un dārzkopības potenciālu (Andris Špats, z/s “Gundegas”).

 

 

Renovācijas projekts

2015. gada nogalē LU Bioloģijas institūtā tika realizēta renovācijas projekta 1. kārta. Sekmīgi noslēdzies ERAF projekts programmas  «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība». Institūta ēkai veikta logu nomaiņa, ieejas mezglu rekonstrukcija un drošības sistēmas uzstādīšana.