LU Bioloģijas institūtā ar plašu programmu aizvadīta Eiropas Zinātnieku Nakts

2018. gada 28. septembrī norisinājās tradicionālā Eiropas Zinātnieku Nakts, kuras tēma bija "Zinātne, kas veido mūs". LU Bioloģijas institūtā, Salaspilī, astoņas zinātnei veltītas aktivitātes pulcēja vairāk kā trīs simtus apmeklētāju. Liela pateicība Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijai par dalību ar izstādi "Mīmikrija" . Fotogrāfiju autors Lauris Galsons Putnu un sikspārņu migrāciju LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā (Rucavas novads) klātienē vēroja  gandrīz 30 apmeklētāji. LU Bioloģijas institūta Engures Ornitoloģisko pētījumu centrā  Bērzciemā (Engures novads) Engures ezera noskaņās un ornitologu atmiņās dalījās 50 apmeklētāji. Vairāk informācijas par Eiropas Zinātnieku Naktī organizētajiem pasākumiem programmā lubi.lu.lv

Sveicam!

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017. gada 20. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par ordeņa virsnieku Dr. habil. biol. Īzaku Rašalu, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesoru, augu ģenētiķi, arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošo pētnieku, Vides ģenētikas laboratorijas vadītāju. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta kolektīvs no sirds sveic savu ilggadīgo kolēģi un izcilo zinātnieku! Priecājamies par Īzaka Rašala paveiktā darba cildinājumu un saņemto atzinību!

Ziņojumi konferencēs

LUBI jaunā zinātniece piedalās Eiropas Augu bioloģijas kongresā  Prāgā 

Ziņojums: Changes in anatomical structure of lime tree foliage in response to de-icing salt contamination, autori: G. Čekstere, A. Osvalde, T. Menard, P. Vollenweider. Š.g. 26.-30.jūnijā Prāgā, Čehijā, notika Eiropas Augu bioloģijas kongress "Plant Biology Europe EPSO/FESPB Congress 2016”. Tajā piedalījās vairāk kā 700 zinātnieki no dažādām pasaules valstīm, pārstāvot ne tikai Eiropu, bet arī Ameriku, Austrāliju u.t.t. Kongresā tika prezentēti ziņojumi par 34 dažādām tēmām, piemēram, augu-mikrobu mijiedarbība, epiģenētika, fitohormoni, atbildes reakcijas uz abiotisko un biotisko stresu, klimata izmaiņu ietekme uz ekosistēmām, augu minerālā barošanās, metālu metabolisms, sakņu bioloģija, kā arī zinātnes komunikācija, u.c. Ar stenda ziņojumu “Changes in anatomical structure of lime tree foliage in response to de-icing salt contamination” kongresā piedalījās arī LU Bioloģijas institūta (LUBI) Augu minerālās barošanās laboratorijas vadošā pētniece Dr. biol. Gunta Čekstere. Ziņojuma līdzautori: Anita Osvalde no LUBI, Terry Menard un Pierre Vollenweider no Šveices Federālā Meža, sniega un ainavas pētniecības institūta (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL).  

Dzērveņu un melleņu audzētāju konference

2016. gada 4. martā Salaspilī LU Bioloģijas institūtā notika ikgadēja dzērveņu un melleņu audzētāju konference, kuru organizēja Latvijas Augļkopju asociācija sadarbībā ar LU BI Augu minerālās barošanās laboratoriju. Konferencē tika runāts par: dzērveņu un krūmmelleņu realizācijas iespējām un izaicinājumiem (Māra Rudzāte, LAA, SIA “Arosa-R”); krūmmelleņu un Amerikas lielogu dzērveņu minerālās barošanās stāvokli 2014. un 2015.gadā (Anita Osvalde, LUBI); slāpekļa ietekmi uz krūmmelleņu šķirnes ‘Chippewa’ ražību un ogu kvalitāti (Jana Apše, LLU); krūmmelleņu un lielogu dzērveņu šķirņu raksturojumu (Dace Šterna, LLU); situāciju lielogu dzērveņu tirgū (Gundega Sauškina, SIA “Very berry”); CO2 un dārzkopības potenciālu (Andris Špats, z/s “Gundegas”).    

Renovācijas projekts

2015. gada nogalē LU Bioloģijas institūtā tika realizēta renovācijas projekta 1. kārta. Sekmīgi noslēdzies ERAF projekts programmas  «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība». Institūta ēkai veikta logu nomaiņa, ieejas mezglu rekonstrukcija un drošības sistēmas uzstādīšana.