Foto: Linda Uzule

Notikusi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta izstrādāto Lizdoles ezera ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu publiskā apspriešana

Projekta “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros sagatavoti Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumi un Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns un ekspluatācijas noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” (Reģ. Nr. 1-08/390/2018), kura īstermiņa mērķis ir izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram, bet ilgtermiņa mērķis ir veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību, balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm.

Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumus un ezera apsaimniekošanas plānu izstrādāja Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorija.

Plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilga no 2020. gada 15. janvāra līdz 2020. gada 14. februārim. Publiskās apspriešanas laikā tika organizēta arī sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kas notika 2020. gada 13. februārī Smiltenes novada Launkalnes pagasta tautas namā plkst. 18.00. Klātienes sanāksmē piedalījās 20 interesenti.

 

Plānošanas dokumenti izstrādāti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu

Dalīties