Foto: Ivo Dinsbergs

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā īstenots projekts „Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Latvijas Gredzenošanas centra (LGC) rīcībā ir unikāls papīra arhīvs ar ziņām par aptuveni 1,8 miljonu putnu un sikspārņu individuālu iezīmēšanu Latvijā kopš 1925. gada, kā arī par gredzenoto dzīvnieku atradumiem mūsu valstī un ārzemēs.

2019. gada septembrī, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, LGC uzsāka Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta”  un līdz 2020. gada 30. jūnijam veikta 2014.-2016. gada pilno putnu gredzenošanas datu ievadīšana MS Excel tabulās par 59214 apgredzenotiem putniem, 1941.-1957. gada putnu gredzenošanas kopsavilkumu datu ievadīšana par 101858 apgredzenotiem putniem, kā arī papīra arhīva dokumentu digitalizēšana, sagatavojot to fotokopijas rastra failu veidā. 

Vairāk par projektu šeit.

Dalīties