Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas darbinieki, kopš 2020. gada maija, iesaistīti vērienīgā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP) realizācijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Vadošais partneris ir VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC). Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīti 19 partneri, no kuriem viens ir arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. 

Vairāk par projektu skatīt https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti-un-citi-projekti/latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-virszemes-/projekts-latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-v?&id=2488&nid=1187

Dalīties