Veiksmīgi noslēgusies Bioloģijas institūta organizētā LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sēde

Šī gada 5. februārī tiešsaistē ZOOM platformā norisinājās Bioloģijas institūta organizētā LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sēde "Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā", kurā piedalījās zinātnieki no kaimiņvalstīm: Lietuvas un Baltkrievijas. Īpaša uzmanība tika pievērsta novatoriskiem pētījumiem bioloģijā un jauniem izaicinājumiem lietišķajā bioloģijā. Tika apskatīti gan aizsargājamu teritoriju apsaimniekošanas pasākumi, gas reto sugu populāciju ģenētiskās daudzveidības pētījumu rezultāti. Varēja noklausīties ziņojumus par biotekstila aizsargspēju pret elektromagnētisko lauku testēšanu izmantojot bioloģiskās sistēmas, bakteriālās celulozes ražošanu no sūkalām, kukaiņu oliņu izraisītu signālu nonākšanu kaimiņaugos u.c.

Programma un ziņojumu tēzes skatāmas šeit.

Dalīties