Lai plašāku publiku informētu par projekta LIFE FOR SPECIES mērķiem, uzdevumiem un paredzamajiem rezultātiem, šī gada 4. martā plkst. 11:00 notiks projekta atklāšanas seminārs tiešsaistē, ZOOM platformā.

Ikviens interesents aicināts piedalīties seminārā, līdz 1. martam, aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/life_for_species
Uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks izsūtīta saite dalībai tiešsaistes seminārā.

Šeit pieejama SEMINĀRA PROGRAMMA

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. Projektu realizē Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem – Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju redzējumu. Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

 

Dalīties