Veiksmīgi noslēdzies projekts: “Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā”.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” ietvaros.

Projekts tika realizēts ar mērķi iegūt regulāras un augstas ziemas ķiploku ražas bioloģiskajā saimniecībā, izmantojot ķiploku audzēšanu segtajās platībās ziemas periodā un precīzās tehnoloģijas. Projekts īstenots periodā no 20.08.2018. līdz 27.02.2021. ar kopējo budžetu 99971.08 EUR.

Pēdējos gados Latvijā pieaug interese par ķiploku komerciālu ražošanu un to audzēšanas tehnoloģijām. Diemžēl pēdējo piecu gadu vidējā raža (3.1 t/ha) bija ievērojami (3 līdz 8 reizes) zemāka par to kādu iegūst lielākās ķiploku ražotājvalstis, kā Ķīna, Ēģipte, Spānija u.c. Ziemas ķiploku audzēšanā Latvijā tradicionāli tiek izmantota tehnoloģija, kurā ķiploki (daiviņas) tiek stādīti rudenī (oktobrī/novembrī) laukā, kur tie iesakņojas, uzsāk augšanu (izveido saknes un nelielu asnu) un pārziemo. Pavasarī ķiploki uzsāk intensīvu veģetatīvo augšanu, ražu novāc jūlijā/augustā. Tā kā ķiploki ir ļoti jutīgipret klimatiskajiem apstākļiem un augšanas vidi, nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi var būtiski pasliktināt stādījuma kvalitāti. Tādēļ projektā izstrādāta inovatīva, kardināli atšķirīga ziemas ķiploku audzēšanas tehnoloģija, izslēdzot nelabvēlīgu klimatisko apstākļu ietekmi uz ķiploku attīstību ziemas periodā: ķiploku ziemošanas stadija (apsakņošanās) kontrolētā vidē -aukstuma kamerās, ķiploku dēstu izstādīšana laukā pavasarī kā konteinerstādus.

Projekta gaitā tika veikti izmēģinājumi optimālu augšanas apstākļu noteikšanai un augsnes agroķīmiskā izpēte, kā arī piemērota substrāta sastāva izstrāde kvalitatīvas ķiploku ražas ieguvei inovatīvās tehnoloģijas variantā. Rezultātā izstrādāta audzēšanas tehnoloģiskā shēma un ieteicamais substrāta sastāvs inovatīvajam audzēšanas tehnoloģiskajam risinājumam.

Projekta koordinators: SIA “Lazdiņas Agro”

Projekta sadarbības partneri:

  • Dārzkopības institūts
  • Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts
  • Kokneses pagasta zemnieku saimniecība Mazkūlīši

Ar pilno projekta relīzi iespējams iepazīties šeit

Dalīties