Latvijas Zosu populācijas pētījuma ietvaros 2021. gada pavasarī ievākti vairāk nekā 4500 datu punkti par zosu un gulbju novērojumiem un vietām, kurās iepriekšējos gados zosis novērotas, bet 2021. gadā nav sastaptas. Tajā skaitā 71 prioritārajā vietā, kas pirms sezonas izvēlētas pēc kritērija – iepriekšējās sezonās novērotas vairāk nekā 1000 zosis vienlaikus. 2021. gada pavasarī nolasīti 15 ārzemēs gredzenoti kakla gredzeni: 13 baltpieres zosīm, 1 mazajam gulbim un 1 ziemeļu gulbim, kā arī nolasīti vairāki desmiti Latvijā gredzenotu ziemeļu gulbju kakla gredzenu. Pārbaudīta Norvēģijā izstrādāta metode zosu ganīšanās intensitātes noteikšanai, kas diemžēl mūsu apstākļos migrējošām zosīm nav piemērota, jo zosis neuzturas vienā vietā pietiekami ilgu laiku. Iegūtie dati tiks analizēti, lai izstrādātu metodes caurceļojošo zosu un gulbju monitoringam Latvijā, kā arī sagatavotu zinātnisku rakstu par šo pētījumu līdz gada beigām.

 

Projekta vadītājs Dr. biol. Oskars Keišs,

LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks

Dalīties