Autors Ivo Dinsbergs

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā īstenots LVAFA projekts „Latvijas zosu populāciju izpēte”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas un LU Bioloģijas fakultātes darbinieki no 2020. gada septembra līdz šī gada 30. oktobrim sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi realizēja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Latvijas zosu populāciju izpēte”. Projektu finansēts no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem.

Projekts sāka Latvijā ligzdojošo meža zosu iezīmēšanu ar krāsainiem kakla gredzeniem, veica pētījumu par migrējošiem ūdensputniem tīkamākajām lauksaimniecības platībām un izstrādāja metodiku migrējošo zosu monitorigam. Vairāk par projektu šeit.

       

Dalīties