Veiksmīgi noslēdzies projekts “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu”. Projekta Nr. 18-00-A01612-000017.

Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Projekts tika realizēts ar mērķi izpētīt un noteikt optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās – siltumnīcās, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm.

Projekts īstenots periodā no 01.09.2019. līdz 30.09.2021. un tā kopējais budžets 475 035.86 EUR.

Projekta partneri:

  • Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts (vadošais partneris),
  • SIA “Getliņi EKO”,
  • z/s „Kliģeni”,
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Augu Aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”

Projekta aktualitāte, ieguldījums nozarē - palīdzēt risināt vietējo dārzeņu audzētāju segtajās platībās galveno problēmu - uzlabot konkurētspēju tirgū. Tā kā izaudzēt dārzeņus siltumnīcās Latvijā klimatisko apstākļu dēļ ir salīdzinoši dārgāk nekā vairāk uz dienvidiem esošajās valstīs, svarīgi rast risinājumus audzēšanas pašizmaksas samazināšanai - samazinot defektīvo dārzeņu augļu īpatsvaru un samazinot/optimizējot augu aizsardzības līdzekļu pielietošanas izmaksas.

Projekta kopsavilkums

Projekta ietvaros veikts apjomīgs izpētes darbs gan augu minerālās barošanās, gan augu aizsardzības jomā, sadarbojoties zinātniskajām institūcijām un ražojošām siltumnīcu saimniecībām. Iegūtais plašais datu materiāls ne tikai iztirzāts projekta atskaitē, bet arī apkopots daudzskaitlīgos un kompleksos pielikumos. Pētījums pierāda, ka izmantojot lapu monitoringa datus un substrātu izvilkumu analīžu rezultātus, iespējams izvērti pieņemt lēmumus par potenciālu barības šķīdumu receptūru izmaiņas nepieciešamību. Noskaidrota iespēja diversificēt audzēšanas substrātus – apstiprināta sekmīga kūdras substrāta izmantošana dārzeņu audzēšanai hidroponikā augsto tehnoloģiju siltumnīcās. Ražas un tās kvalitātes rādītāji pierāda tādu tomātu šķirņu kā ‘Daltary’, ‘Organza’, ‘Kivu’ un ‘Securitas’ augsto piemērotību komerciālai audzēšanai siltumnīcās bez mākslīgā apgaismojuma kokosšķiedras substrātā, bet “Managua” un “Haiku” – mākslīgajā apgaismojumā akmens vates substrātā.

Tā kā augu aizsardzībai segtajās platībās arvien vairāk izmanto precīzās tehnoloģijas, projektā izstrādātās un adaptētās metodes kameņu aktivitātes novērtēšanai un mīkstblakšu plēsonības līmeņa noteikšanai būs labs līdzeklis audzētājiem, lai optimizētu derīgo kukaiņu darbību savās siltumnīcās.

Par projekta rezultātiem plašsaziņas līdzekļos informāciju snieguši gan zinātniskie, gan ražojošie partneri. Sagatavoti 4 raksti drukātos medijos, 4 TV un 4 radio sižeti, 2 populārzinātniskas publikācijas, 1 vebinārs plašai interesentu auditorijai. Publicēti/akceptēti 3 zinātniskie raksti izdevumiem, kas indeksēti SCOPUS un WoS datu bāzēs.

Ar pilno projekta atskaiti iespējams iepazīties šeit.

 

Dalīties