Veiksmīgi noritējusi LU Bioloģijās institūta organizētā LU 80 starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Innovative and Applied Research in Biology

2022. gada 3. februārī veiksmīgi noritējusi LU Bioloģijās institūta organizētā LU 80 starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Innovative and Applied Research in Biology/ Inovatīvie un Pielietojamie Pētījumi Bioloģijā“.  Konferencē tika akcentēti dažādi inovatīvi pētījumi, kā jaunu metožu pielietošana dažādu dzīvnieku parazītu identificēšanā, dabisko uztura antioksidantu izmantošana dzīvniekiem oksidatīvā stresa apstākļos, bakteriālās celulozes ražošana no dažādiem substrātiem, mikroaļģu izcelsmes biostimulatoru ražošanai un pielietošanai  ilgtspējīgā lauksaimniecībā u.c. Četri ziņojumi bija  veltīti aizsargājamo  dabas teritoriju un aizsargājamo sugu stāvokļa novērtējumam un ieteikumiem apsaimniekošanai un saglabāšanai. Konferencē tika prezentēti 16 mutiskie ziņojumi un 9 stenda ziņojumi.  Konferencē ar 5 ziņojumiem uzstājās arī Lietuvas zinātnieki no Lietuvas Dabas pētniecības centra (Natur Research Centre) un Nacionālā Pārtikas un Veterinārijas Risku Novērtēšanas institūta (National Food and Veterinary Risk Assessment Institute). Ar interesantiem ziņojumiem uzstājās Daugavpils Universitātes, Latvijas Lauksamniecības Universitātes, Organiskās Sintēzes institūta un Latvijas Universitātes zinātnieki.

Ar konferences tēzēm var iepazīties šeit. 

2022. gada nogalē iznāks konferences rakstu krājums angļu valodā “Innovative and Applied Research in Biology”.  Rakstu iesniegšana līdz 20. jūnijam.

Dalīties