Autors Kārlis Freibergs

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar Kārļa fon Osecka Oldenburgas universitāti (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti tikko ir uzsācis projektu "Elektromagnētiskā piesārņojuma ietekme uz Latvijas migrējošajiem tauriņiem".

Projekta mērķis ir novērtēt cilvēku radītā elektromagnētiskā piesārņojuma ietekmi uz Latvijas un Latvijai caurceļojošo tauriņu sugām. Pētījums ietvers tauriņu uzvedības iespējamo izmaiņu novērtējumu gan atpūtas, gan migrācijas laikā, kā arī tauriņu navigācijas mehānismu izpēti.

Projekta laikā vispirms notiks pētījumu seminārs, kurā piedalīsies visi projekta partneri un ievāks datus zinātniskai publikācijai. Seminārs notiks LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Pēc tam notiks Latvijas projekta partneru pieredzes apmaiņas brauciens uz Oldenburgas universitāti un Vircburgas Universitāti Vācijā, kur tauriņus audzē nebrīvē. Projekta noslēgumā notiks publisks seminārs Rīgā, LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Seminārā uzstāsies projektā iesaistītie, kā arī citi zinātnieki no Latvijas un Vācijas pētniecības centriem.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta vadītājs: Oskars Keišs, LU Bioloģijas institūts

Projekta partneris Vācijā: Olivers Lindeke (Oliver Lindecke, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Dalīties