Projekts "Augu izcelsmes barības piedevas izstrāde putnu imunitātes stiprināšanai un olu uzturvērtības paaugstināšanai ar omega-3 taukskābēm" (Nr. 22-00-A01612-000015) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.

LU reģistrācijas Nr. ESS2022/449

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 02.09.2022. - 30.06.2025.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte;
  • Akciju sabiedrība "BIOLAT";
  • Saimnieciskās darbības veicējs Ingus Druva;
  • Saukas pagasta zemnieku saimniecība "VILCIŅI";
  • Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība "Skujas";
  • Taurupes pagasta Savinas zemnieku saimniecība "KALVĀNI";
  • Biedrība “LATVIJAS APVIENOTĀ PUTNKOPĪBAS NOZARES ASOCIĀCIJA”.

Projekta mērķis: novērtēt taukskābju kompozīciju dažādās mikroaļģēs un izpētīt iespējas bagātināt olas ar omega-3 taukskābēm, pievienojot mikroaļģes dējējvistu barības maisījumiem. Ilgtermiņā izvērtēt mikroaļģu piedevas ar paaugstinātu omega-3 taukskābju saturu ietekmi uz dējējvistu produktivitāti un veselību, tajā skaitā uz imunitāti un gremošanas sistēmas darbību.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Stiprināt dējējvistu imunitāti un uzlabot produktivitāti, izmantojot mikroaļģu biomasu ar paaugstinātu omega-3 taukskābju saturu, kā arī novērtēt tās efektivitāti saimniecībās.

2. Izstrādāt un aprobēt jaunu mikroaļģu miksotrofas kultivācijas metodi, kuras priekšrocības ir jānovērtē tālākai komercializācijai.

3. Uzlabot metodi omega-3 ekstrakcijai, kur iegūtās omega-3 taukskābes tiks pievienotas dējējvistu barības maisījumiem. Papildus tam barības maisījumu paredzēts bagātināt arī mikroaļģu biomasu pa tiešo, lai tā kalpotu par proteīnu, vitamīnu un antioksidantu avotu.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 463 455,65 EUR, t. sk. ELFLA atbalsts 417 110,07 EUR.

LU finansējums: kopējās izmaksas 315 519,07 EUR, t. sk. ELFLA atbalsts 283 967,16 EUR.

Projekta īstenošanas vadošā pamatstruktūrvienība Latvijas Universitātē ir Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no Latvijas Universitātes puses ir Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Dalīties