Projekts "Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai" (Nr. 22-00-A01612-000014) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.

LU reģistrācijas Nr. ESS2022/448

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 02.09.2022. - 30.06.2025.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte;
  • Baltiņa Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “AKMENTIŅI”;
  • Šņickovska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “KLĪVES”;
  • Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība “RAITI”;
  • Edgars Gūtmanis;
  • SIA “VA AGRO”;
  • Latvijas Augļkopju Asociācija.

Projekta mērķis: izstrādāt augu augšanu stimulējošus preparātus, izmantojot vienšūnu mikroaļģu biomasas ekstraktus, un pārbaudīt to efektivitāti dažādu kultūraugu stādījumos gan kontrolētos apstākļos veģetācijas traukos, gan mainīgos ražošanas apstākļos.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Palielināt dabiskas izcelsmes Latvijā ražotu augu stimulējošu un aizsargājošu preparātu klāstu, un izpētīt pasaulē salīdzinoši jaunas tehnoloģijas – bioreaktoros audzētu mikroaļģu ekstraktu – izmantojamību integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā atklāta lauka un segtajās (siltumnīcu) platībās.

2. Aprobēt Latvijā vēl nebijušu metožu kopumu un tehnoloģiskos risinājumus dažādu aļģu sugu audzēšanai kontrolētos apstākļos un pārstrādei bioaktīvu ekstraktu ieguvei, kā arī pētīt iegūto aļģu ekstraktu augu augšanu, ražību un stresa toleranci stimulējošās īpašības, kas var kalpot par pamatu plaša spektra aļģu izcelsmes augu augšanu stimulējošu preparātu tālākai izstrādei un ražošanai.

3. Aptvert zinātniski pētniecisko institūciju un vairāku lauku saimniecību sadarbību jaunu metožu un augkopības produktu izstrādē un paredz arī tālāku potenciālu jaunu produktu komercializāciju, aļģu ekstraktu īpašību, bioaktīvo vielu un to darbības molekulāro mehānismu tālāku izpēti ilgtspējīgai zināšanās balstītas bioekonomikas attīstībai nākotnē.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 455 222,25 EUR, t. sk. ELFLA atbalsts 409 700,01 EUR.

LU finansējums: kopējās izmaksas 313 911,65 EUR, t. sk. ELFLA atbalsts 282 520,49 EUR.

Projekta īstenošanas vadošā pamatstruktūrvienība Latvijas Universitātē ir Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no Latvijas Universitātes puses ir Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Dalīties