Sadarbībā ar SIA "Kukaiņu garāža" LU Bioloģijas institūta zinātnieki realizējuši rūpniecisku pētījumu, lai izstrādātu bioloģisku ērču apkarošanas paņēmienu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstītā projekta mērķis  - ērču apkarošanas biotehnoloģijas izstrāde, izmantojot to dabīgos ienaidniekus.

Projekta ietvaros LU Bioloģijas institūta zinātnieki veica pētījumu par ganību ērču Ixodes spp. dabīgo ienaidnieku sastopamību Latvijas klimatiskajos apstāklos. Tika izstrādāta metodika ērču audzēšanai laboratorijas apstākļos. Ērču barošanai izstrādājām speciālu barošanas šķīdumu, kā arī šķīdumu ērču pievilināšanas  un barošanās aktivitātes palielināšanai. Lai varētu realizēt ērču mākslīgo barošanu, tika izveidots ērču barošanas iekārtas prototips. Teorētiski tika analizētas ēŗču ierobežošanas iepējas izmantojot parazītiskās lapsenes Ixodiphagus spp. un citus šo ērču dabīgos ienaidniekus.

Visā projekta periodā tika ievāktas 1037 Ixodes ģints ērces (nimfas un kāpuri). .Rezultāti parādīja ka Latvijā ir sastopamas ērču parazītiskās lapsenītes Ixodiphagus spp,, invadētas bija 2% no dzīvniekiem ievāktās ērces un 0,6% no pārbaudītajām ērcēm, kas ievāktas ar karoga vilkšanas metodi. Vairāk kā 5 % ērču konstatēta entomopatogēno sēņu infekcija.

Vaučers  VP-PI 2021/71 Ērču apkarošanas biotehnoloģijas izstrāde. Vaučera vērtība ir EUR 4631,26.

Projekta īstenotāji SIA "Kukaiņu garāža" un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Atbalsts tika sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros. 

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) - Nordic Pavilion

Dalīties