Lielais nātru raibenis (Vanessa atalanta). Kārļa Freiberga foto

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā ir noslēdzies pētījumu projekts "Elektromagnētiskā piesārņojuma ietekme uz Latvijas migrējošajiem tauriņiem", kas notika sadarbībā ar Kārļa fon Osecka Oldenburgas universitāti (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Projekta gaitā tika veikts pētījums par lielā nātru raibeņa (Vanessa atalanta) navigācijas spējām elektromagnētiskā starojums ietekmē rudens migrācijas laikā Kurzemes piekrastē. Pētījuma rezultāti tiek sagatavoti publicēšanai 2023. gadā.

Projekta laikā arī notika divi semināri – viens 2022. gada augustā lauka pētījumu galvenajā vietā – LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, bet otrs – zinātnisko referātu priekšlasījumi 2022. Gada 4. novembrī Rīgā, LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Projekta dalībnieki pieredzes apmaiņā apmeklēja arī Oldenburgas Universitāti, kur 13. oktobrī Dr. Oskars Keišs Neirosensoru izpētes darba grupas (Arbeitsgruppe Neurosensorik) seminārā referēja par Putnu orientācijas pētījumu vēsturi Latvijā, kā arī apmeklējām Maksa Planka Ķīmiskās Ekoloģijas institūtu (Max-Planck-Institut für chemische Ökologie) Jēnā, kur ieguvām pieredzi tauriņu turēšanai un pavairošanai nebrīvē, kā arī Leibnica institūtu dzivnieku izpētei savvaļā un nebrīvē (Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung) Berlīnē, kur ieguvām pieredzi stabilo izotopu datu analīzē.

Pētījumi par tauriņu navigāciju LU Bioloģijas institūtā sadarbībā ar Oldenburgas Universitāti turpināsies arī 2023. gadā.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta vadītājs: Oskars Keišs, LU Bioloģijas institūts

Projekta partneris Vācijā: Olivers Lindeke (Oliver Lindecke, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Dalīties