Šī gada 27. aprīlī, plkst. 10:00, aicinām ikvienu interesentu uz LIFE for Species projekta vidusposma semināru. Pasākums norisināsies LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Magnum auditorijā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Lai piedalītos seminārā, nepieciešams pieteikt savu dalību aizpildot reģistrācijas anketu.

Semināra laikā norisināsies arī ceļojošās fotoizstādes "Zaļie dārgumi" svinīgā atklāšana un labāko fotogrāfiju autoru apbalvošana. Pasākuma programma pieejama šeit.

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. Projektu realizē Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem – Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Dalīties