Veiksmīgi noritējusi LU Bioloģijās institūta organizētā LU 82 starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Innovative and Applied Research in Biology".

2024. gada 8. martā veiksmīgi noritējusi LU Bioloģijas institūta organizētā LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Innovative and Applied Research in Biology/ Inovatīvie un Pielietojamie Pētījumi Bioloģijā“.  Konferencē tika akcentēti dažādi inovatīvi pētījumi. Ziņojumos bija iekļauti ģenētiskie pētījumi; pētījumi par nanodaļiņu un mikrodaļiņu ietekmi uz augu šūnām, lāceņu audzēšana kūdras laukos, otrreizējo augu izcelsmes izejvielu ilgtspējīga apstrāde, putnu monitorings,  pārskats par putnu parazītiem,  mirkoaļģu savairošana un izmantošana putnu barošanā, aļģu masas izmantošana dažādu  biostimulatoru ražošanā u.c. pētījumi. Konferencē tika prezentēti 14 mutiskie ziņojumi un 12 stenda ziņojumi.  Konferencē piedalījās vairāku Baltijas augstolu un pētniecības centru zinātnieki un zinātnieks no Itālijas  Multiplās Sklerozes Asociācijas Fonda (Multiple Sclerosis Society Foundation).  Lietuvu pārstāvēja zinātnieki no Vitauta Lielā Universitātes (Vytautas Magnus University) un Lietuvas Dabas pētniecības centra (Lituanian Nature Research Centre), Igauniju pārstāvēja zinātniece no Kauņas Tehnoloģiju Universitātes (Kaunas University of Technology), savukārt Latviju pārstāvēja Latvijas Universitātes,  Daugavpils Universitātes un Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju  Universitātes zinātnieki.

Ar konferences programmu un tēzēm var iepazīties šeit. 

!!! 2024. gada nogalē iznāks konferences rakstu krājums angļu valodā “Innovative and Applied Research in Biology”.  Rakstu iesniegšana līdz 31. maijam.

Dalīties