Veiksmīgi noritējusi LU Bioloģijās institūta organizētā LU 81 starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Innovative and Applied Research in Biology".

2023. gada 2. februārī Zoom platformā veiksmīgi noritējusi LU Bioloģijās institūta organizētā LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Innovative and Applied Research in Biology/ Inovatīvie un Pielietojamie Pētījumi Bioloģijā“.  Konferencē tika akcentēti dažādi inovatīvi pētījumi, kā jaunu metožu pielietošana dažādu dzīvnieku parazītu identificēšanā,  mikroaļģu izcelsmes biostimulatoru ražošana un pielietošanai  ilgtspējīgā lauksaimniecībā u.c. Konferencē tika prezentēti 14 mutiskie ziņojumi un 7 stenda ziņojumi.  Konferencē ar 3 ziņojumiem uzstājās arī Lietuvas zinātnieki no Lietuvas Dabas pētniecības centra (Lithuanian Nature Research Centre) un Lietuvas Zooloģiskā dārza (Lithuanian Zoological Gardens). Ar interesantiem ziņojumiem uzstājās Daugavpils Universitātes, Latvijas Lauksamniecības Universitātes, un Latvijas Universitātes zinātnieki.

Ar konferences programmu un tēzēm var iepazīties šeit. 

2023. gada nogalē iznāca konferences rakstu krājums angļu valodā “Innovative and Applied Research in Biology”.  

Dalīties