Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekti Ar preasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana.

Ar preasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana. Nr. 1.1.1.1/16/A/016 (2017.-2020.). Projekta zinātniskais vadītājs Nikolajs Sjakste.

Latvijas Universitātes ( Sadarbības partneris) un Tartu observatorija ( Vadošais partneris) INTERREG Eiropa transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta „Laboratoriju tīkla izveidošana MVU elektronikas produktu testēšanai” (nosaukums angliski „Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs”) ar projekta identifikācijas Nr. #R040, LU reģistrācijas Nr. ETS2017/30, LU finansējuma kodu R33-ETS30-ZR-N-805    (turpmāk tekstā — PROJEKTS), kas finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem 85% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 15% apmērā.