IFSITEX!

Projekta nosaukums:  

Inovatīva daudzfunkcionāla integrēta silīcija dioksīda ar sukcinītu biotekstila materiāla izstrāde un tā ietekmes uz biosistēmām identifikācija

Akronims: IFSITEX

EUREKA projekta NRE!11170

Vadošais partneris: JLU Technologies Ltd, Latvija

Projekta dalībvalstis:  Latvija, Lietuva

Kopējais budžets: 670 000 EUR

Latvijas partneri:  JLU Technologies Ltd un Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts

Lietuvas partneri: The State Scientific Research Institute Nature Research Centre (NRC) un AB LINAS

Latvijas Universitātes projekta budžets: 160 000 EUR

Projekta ilgums: 15.06.2018. – 15.06.2021.

Projekta pārstāvis: Dr. sc. ing.  Inga Ļašenko (info@jlutechnologies.com)

Projeka LU pārstāvis:  Dr. biol. Dace Grauda (dace.grauda@lu.lv)

Projekta Lietuva pārstāvis: Dr. hab. biol. Dalius Butkauskas (dalius.butkauskas@gamtc.lt)

Projekta AB Linas pārstāvis: Vilita Skersiene (vilita.skersiene@linas.lt)

LU projekta grupa: Dr. biol. Dace Grauda, Dr. biol. Līga Jankevica, Dr. biol. Antons Kolodinskis, Dr. biol. Tūrs Selga, Msc. Nikole Krasņevska, Msc. Andra Miķelsone, Msc. Elīna Ažēna, Msc. Ilze Dubova, Msc. Valters Gobiņš un Jeļena Šuntova  

Projekta mērķis ir uz daudzpusīgu pētījumu bāzes inženierzinātnēs un bioloģijā izstrādāt inovatīvu biotekstila materiālu ar potenciālu spēju aizsargāt dzīvos organismus no nelabvēlīgiem ārējās vides faktoriem. Ieviest ražošanā izstrādāto daudzfunkcionālo biotekstila materiālu.

Projekta apraksts:

Pašlaik pilsētvidē cilvēku dzīvojošo populāciju ietekmē virkne kaitīgu urbānas vides faktoru, piemēram, UV starojums, kura intensitāte ir palielinājusies modernas arhitektūras dēļ, zemfrekvences elektromagnētiskais lauks, ķīmiskais u.c. piesārņojums. Cilvēku zināšanu uzlabošanās par šo faktoru ietekmi uz organismu un iespējamo dzīvildzi nodrošina Pasaules tirgū arvien pieaugošu pieprasījumu pēc biotekstila materiāliem ar specifiskām aktīvām īpašībām. Īpaši šādi materiāli nepieciešami ādas aizsardzībai. Biotekstila materiāli arvien plašāk tiek izmantoti arī medicīnas tekstila ražošanai.

Pirmoreiz tiks veikta kompleksa dinamiska sukcinīta (Baltijas dzintara) un silīcija dioksīda mikro- un nano- lieluma daļiņu imobilizācija tekstilmateriālos. Projekta rezultāti tiks izmantoti inovatīvu daudzfunkcionālo biotekstila materiālu ražošanā.

Projekta laikā Baltijas valstīs tiks izveidota vienota sinerģiska platforma, kas apvienos zinātniekus inženierzinātnēs, bioloģijas dažādās nozarēs un ražotājus. Tiks izstrādātas metodes biotekstila materiālu bioloģiskās aktivitātes noteikšanai. Pētījumu rezultāti palīdzēs biotekstila ražošanas nozarē strādājošiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jaunu produktu izstrādē un ieviešanā ražošanā.

Galvenie Latvijas Universitātes (Latvija) un Nature Research Centre (Lietuva) uzdevumi projektā ir silīcija dioksīda un dzintara nano- lielumu daļiņu ietekmes izpēte uz šūnām un modeļorganismiem. Dzintara aktīvo komponentu aizsargspējas tiks pētītas kodola un mitohondriālā DNS līmenī (piemēram, retrotranspozonu aktivitātes izmaiņas, DNS mutācijas, epiģenētiskas izmaiņas šūnu kultūrās un modeļorganismos). Uz šo pētījumu bāzes tiks izstrādāti kvalitatīvi (ar labām fizikāli mehāniskām īpašībām) biotekstila materiāli ar unikālām aizsargspējām pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Paredzēts, ka izstrādātais biotekstils būs neitrāls vai ar pozitīvu ietekmi uz biosistēmām. Kombinējot dažāda veida un koncentrāciju organisko (sukscinīta) un neorganisko (silīcija dioksīda) daļiņu integrāciju tekstila izstrādājumos tiks izstrādātas inovatīvas biotekstila izejmateriālu (pavedieni) ražošanas un biotekstila aušanas tehnoloģijas (JLU Technologies Ltd (Latvija) and AB Linas (Lietuva)).

  1. Attēls. EUREKA projektu instrumenta sertifikāts par projekta izcilību (pdf)