Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas institūta Rūpnieciskās mikrobioloģijas un pārtikas biotehnoloģijas laboratorijas komanda 2020.gada septembrī pabeigusi projekta “Biopolimēru tehnoloģijas prototipēšana nanostrukturētu izstrādājumu iegūšanai no ražošanas blakusproduktiem” (projekta nr. KC-PI-2020/38) 1.posma īstenošanu. Projekts īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrēta pasākuma “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu.

Projekta 1.posmā veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija biopolimēru iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanai līdz tādai pakāpei, lai to varētu pārņemt rūpnieciskajā procesā, t.i., to mērogotu un pielāgotu ražošanai turpmākai izmantošanai jaunu produktu ieviešanā.

LU Bioloģijas institūta zinātnieku komandas izstrādātā tehnoloģija balstās biopolimēru iegūšanu mikrobiālās sintēzes ceļā. Viens no zinātnieku pētījumu rezultātiem saistīts ar bakteriālās celulozes (BC) sintezējoša celma K. rhaeticus P 1463 izolēšanu un patentēšanu. Šī celma izmantošana nodrošina palielinātu BC sintēzes ātrumu un produktivitāti. Ar šo celmu iegūtai BC pievieno olbaltumvielu izolātu un citas piedevas, radot kompozītmateriālu ar izcilām fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Pateicoties īpašību daudzveidībai, iegūtais kompozītmateriāls ir pielietojams dažādu produktu izveidē, tostarp, iepakojumu, filtrēšanas materiālu, pārtikas produktu, medicīnas preču, elektronikas, kosmētikas ražošanā. Tas padara materiālu par perspektīvu ražošanai komerciālos apmēros.

Ja LIAA akceptēs iesniegto komercializācijas pasākumu plānu un būs iespēja saņemt ERAF līdzfinansējumu tehnoloģijas tālākai attīstīšanai, projekta 2.posmā LU zinātnieki optimizēs BC kompozītmateriāla iegūšanas procesu ar mērķi samazināt ražošanas izmaksas. Turpmākajā pētnieciskajā darbā plānots izstrādāt arī kompozītmateriālu prototipus, veikt īpašību pārbaudi un tās pielāgot atbilstoši konkrētajam pielietojuma veidam. Prototipus plānots demonstrēt arī attiecīgo tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem, lai to vidū popularizētu tehnoloģiju un piesaistītu interesantus tehnoloģijas pārņemšanai praksē. Pēc tehnoloģiskā procesa optimizācijas kopā ar ārējo inženieru konsultāciju uzņēmumu plānots izstrādāt iekārtu rasējumus rūpnieciska prototipa izveidei. Komercializācijas stratēģija paredz meklēt potenciālos licenciātus, kas tehnoloģiju attīstītu rūpnieciskas ražošanas mērogam un ar to varētu uzsākt jaunu produktu ražošanu. Kā potenciālie tehnoloģijas lietotāji identificēti piena pārstrādātāji, bioplastmasas iepakojumu ražotāji, filtrējošo līdzekļu, tostarp, individuālās aizsardzības līdzekļu ražotāji. Vairāk par projektu skatīt https://lubi.lu.lv/zinatne/projekti/erafprojekti/.

Dalīties