Dzīvnieku bioķīmijas un fizioloģijas laboratorija

Adrese: O.Vācieša iela 4, Rīga,  Latvija, LV-1004

Tel.: +371 26213703

Laboratorijas vadītāja Dr..biol. Svetlana Vasiļjeva

e-mail: svetlana.vasiljeva@lu.lv; vasvet@inbox.lv  

Laboratorijā veic pētījumus par apkārtējās vides smago metālu izraisītā ķīmiskā stresa ietekmi organisma līmenī. Redzeslokā ir vides, tai skaitā dzīvnieku barības un pārtikas produktu, piesārņojuma ietekme uz fizioloģiskiem, imunoloģiskiem un bioķīmiskiem procesiem dzīvnieku organismā. Smago metālu (Cd, Zn, Cu, Fe u.c.) un vitamīnu (A, E, C) mijiedarbības izpēte būtiski papildina zināšanas par mainīgo vides apstākļu ietekmi uz organisma adaptācijas regulatoriem mehānismiem. Pētījumos izmanto fizioloģiskās, bioķīmiskās, imunoloģiskās un morfoloģiskās metodes.

Galvenie fundamentālo pētījumu darbības virzieni

 • Barības vielu uzsūkšanās un transporta mehānismi orgānu un šūnu līmenī.
 • Vitamīnu un minerālvielu mijiedarbība un to ietekme uz asimilācijas procesiem.
 • Mijiedarbības mehānismi asimilācijas laikā starp biogēniem un toksiskiem elementiem.
 • Prooksidantu un antioksidantu disbalansa ietekme uz oksidatīvā stresa veidošanos organismā.
 • Dažādu nutrientu antioksidatīvo un imunomodulējošo efektu pētīšana.

Nozīmīgākie pētījumu projekti

 • Nutrientu sinerģisko un antagonistisko mijiedarbības mehānismu bioķīmiskie, fizioloģiskie, imunoloģiskie pētījumi dzīvnieku organismā.
 • Barības modulējošā loma eksogēno un endogēno kaitīgo faktoru izraisīto efektu neitralizācijā dzīvnieku organismā.
 • Orgānu un audu reaktivitātes īpatnības barības vielu komponentu (smago metālu, dabīgo antioksidantu) modulējošā ietekmē.
 • Dzīvnieku audu adaptīvo reakciju likumsakarības barības vielu komponentu (smago metālu, vitamīnu) izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos.

Laboratorijas zinātniski-praktiskā darbība:

 • Zinātniski pamatotu, sabalansētu jaunu pārtikas un barības piedevu izstrāde cilvēka un dzīvnieku racionālai ēdināšanai.
 • Pārtikas, lauksaimniecības produkcijas u.c. paraugu sastāva testēšana un kvalitātes izvērtēšana.

Zinātniski-pētnieciskā darba sasniegumi:

 • Pētīta smagā metāla kadmija loma oksidatīvā stresa izraisīšanā dzīvnieku audu un orgānu šūnās. Kadmijs sagrauj dzīvnieku organisma antioksidantu aizsargsistēmu.
 • Pētīti antioksidatīvo nutrientu aizsargmehānismi, kas spējīgi samazināt kadmija izraisīto toksicitāti.
 • Viens no svarīgāka antioksidanta askorbīnskābes aizsargmehānismiem saistīts ar orgānu un audu biosintētisko aktivitāti. Askorbīnskābe stimulē ar SH grupām bagātu Cd-saistošu olbaltumvielas biosintēzi cāļu nierēs.
 • Izstrādāts jutīgāko rādītāju komplekss (test-sistēma) cāļu imūnā statusa izvērtēšanai pie smago metālu intoksikācijām.

Personāla saraksts:

Vārds, uzvārds

Akadēmiskais amats

e-pasta adrese, telefoni

Svetlana Vasiļjeva

Dr. biol., pētniece

svetlana.vasiljeva @lu.lv

(+371)26213703

Natālija Basova

Dr. biol., pētniece

natalija.basova@lu.lv

(+371)26800421

Gaļina Smirnova

M. Sc. biol., pētniece

galina.smirnova@lu.lv

(+371)29833682

BABARYKIN D., SMIRNOVA G., MARKOVS J., VASILJEVA S., BASOVA N., SIMANIS R., VIKSNA L.2019. Therapeutic effect of fractionated by ultrafiltration red beetroot (Beta vulgaris L.) juice in rats with food induced fatty liver. Eur. J. Biol. Res., 9 (1), 1-9. 

BABARYKIN D., SMIRNOVA G., PUNDINSH I., VASILJEVA S., KRUMINA G., AGEJCHENKO V. 2019. Red beet (Beta vulgaris) impact on human health. Journal of Biosciences and Medicines, 7 (3), 61-79. 10.4236/jbm.2019.73007 

VASILJEVA, S., SMIRNOVA, G., BASOVA, N., BABARYKIN D. 2018. Cadmium-induced oxidative damage and protective action of fractioned red beet (Beta vulgaris) root juice in chickens. Agronomy Research 16,(S2) 1517 - 1526. https://doi.org/10.15159/AR.18.117

VASILJEVA, S., BASOVA, N., SMIRNOVA, G. 2018. Disturbance of the functionality in immunocompetent organs of chickens due to accumulation of cadmium. Research for Rural Development, 1, 222-226. DOI: 10.22616/rrd.24.2018.035 

MARKOVS, J., GALUZA, A., BASOVA, N., KNIPSE, G., VASILJEVA, S., SMIRNOVA, G. 2018. In vitro studies of iron absorption and activity of glutathione peroxidase in intestinal mucosa of the chicken. European Journal of Biological Research, 8 (3), p.168 -173, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1412784.  

BERZINA, N., MARKOVS, J., DIZHBITE, T., APSITE, M., VASILYEVA, S., BASOVA, N., SMIRNOVA, G., ISAJEVS, S. 2013. Oxidative stress and innate immunity status in chickens exposed to high dose of ascorbic acid. Cell biochemistry and function 31:(7), 551-559, DOI: 10.1002/cbf.2934

APSĪTE M., BĒRZIŅA N., AND BASOVA N. Effects of high but non-toxic dietary     intake of selenium and copper on indices of antioxidant defence system and trace elements accumulation in chicks. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 2012, 66, (3), 117- 124.

BERZINA N., MARKOVS J., APSITE M., VASILYEVA S., BASOVA N., SMIRNOVA G. Concentration – dependent  antioxidant / prooxidant activity of ascorbic acid in chickens. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 2012, 66 (6), 256-260.

BĒRZIŅA N., APSĪTE M., BASOVA N., VASIĻJEVA S., SMIRNOVA G., ISAJEVS S. Antioxidant/prooxidant effect of a single, oral, massive dose of vitamin A alone and in combination with iron. In: Mūsdienu fizioloģijas problēmas un prakse. Zinātnisko rakstu krājums. (Red. Praulīte G., Aivars J.I., Birznieks I., Gedrovics J.). 2012, 15-30.

VASIĻJEVA S., BĒRZIŅA N., REMEZA I. Dietary modulation of immune responses by ascorbic acid in healthy and cadmium-induced imunocompromised chickens. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B. 2011, 65(3/4), 110-116.

BERZINA N., MARKOVS J., APSITE M., VASILYEVA S., BASOVA N., SMIRNOVA G. AND KNIPSHE G. The influence of different doses of ascorbic acid on oxidative stress parameters, cadmium absorption and selected blood biomarkers in chicks. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2011, 773, 23-32.

BERZINA N., MARKOVS JU., APSITE M., VASILYEVA S., SMIRNOVA G. Intestinal cadmium absorption and oxidative stress, kidney function and blood immune biomarkers in chicks exposed to different doses of ascorbic acid. Basic& Clinical Pharmacology&Toxicology, 2010, 101, (1), 29-34.

BASOVA N., BERZINA N., MARKOV JU. Effect of ascorbic acid on the intestinal transport of glycine in chick. Russian Journal of Physiology (formely I.M. Sechenov Physiological Journal). 2010, 96, (2), 173-182.

VASILYEVA S., BERZINA N. Copper supplementation in chicken diet: effect of immune status. In: Advances and Challenges in Poultry Science. (Eds. A. Tserveni-Goussi, A.Yannakopoulos, P. Fortomaris, G. Arsenos, E. Sossidou). University Studio Press,  Thessaloniki, Greece. 2008, 873-878.

BĒRZIŅA N., MARKOVS J., ISAJEVS S., APSITE M., SMIRNOVA G. Cadmium-induced enteropathy in domestic cocks: biochemical and histological study after subchronic exposure. – Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2007, 101 (1), 29-34.