Magnetobioloģijas laboratorija

 

Laboratorijas vadītājs: Dr. biol. Antons Kolodinskis

E-pasts: antons.kolodinskis@lu.lv

Telefons: +371 20604030

 Laboratorija veic pētījumus par dzīvo organismu adaptācijas mehānismiem elektromagnētiskā vides piesārņojuma ietekmē. Kopš 2000. gada laboratorija veic pētījumus galvenokārt par elektromagnētiskā piesārņojuma ietekmi uz bērnu un pusaudžu neiropsihisko attīstību. Īpaši tiek pētīta mobilā telefona un sadzīves elektronisko ierīču radīta elektromagnētiskā starojuma ietekme uz skolēnu motorajām un psiholoģiskajām funkcijām. Kopš 2008. gada uzsākti pētījumi par modelēta elektromagnētiskā starojuma ietekmi uz augiem un dzīvniekiem organisma, šūnu un biomolekulārā līmenī.  

 Pētījumi:

 No 2012.gada Magnetobioloģijas laboratorijā sadarbībā ar Vides ģenētikas laboatoriju sākti EMS iedarbības pētījumi uz aktīvo skābekļa savienojumu veidošanos augu gametas. Pabeigta pētījumu sērija  ar zemas frekvences elektromagnētiskā starojuma  iedarbību, kurā konstatēts oksidatīvais efekts.

Eiropas Komisijas “Zinātne un tehnoloģija”  projekts  COST BM0704 „Emerging EMF Technologies and Health Risk Management” (2008.- līdz 2012.g.). Projekta MMC A.Kolodinskis;

Nacionālo bruņoto spēku projekts ID Nr. AM 2006/047 “Gaisa spēku radaru radītā elektromagnētiskā lauka ietekme uz cilvēka veselību” (2006.g.- 2007.g). Projekta                                 vadītājs A.Kolodinskis;

LZP zinātniskais projekts Nr.05.1429  “Mobilo komunikāciju sistēmu potenciālās  ietekmes  izpēte uz bērnu psihofizioloģisko funkciju attīstību” (2005. g.-  2008. g.). Projekta vadītājs A.Kolodinskis;

Projekts Nr.DVVF-04-4-li “Elektromagnētiskā piesārņojuma izpēte Rīgas pilsētas Centra  rajonā un informatīvās sistēmas izveidošana” (2004.g.-2005.g.). Projekta vadītājs A.Kolodinskis;

Eiropas Komisijas  “Zinātne un tehnoloģija”  projekts COST-281 „Potential Health Implication from Mobile Communication Systems” (2003.-2007.g.). Projekta MMC A.Kolodinskis;

LZP zinātnisko projektu Nr. 01.0477 “Elektromagnētiska lauka iedarbības efekta izpēte  uz bērnu un jauniešu attīstību” (2001.g- 2004.g). Projekta vadītājs A.Kolodinskis

Eiropas Komisijas INCO-COPERNICUS projektā Nr. ERB15 IC98 0303  (1999.g. –  2002.g.). Izpildītājs A.Kolodinskis;

PSRS ZA Biosfēras un ekoloģisko pētījumu programmā  (1983.g – 1985.g.). Izpildītājs A.Kolodinskis;

Starptautiska projektā “INTERMOZG” (1978.g. - 1981.g.).  Izpildītājs A.Kolodinskis.

 Ekspertīzes

Laboratorija piedāvā ekspertīzi elektromagnētiskā piesārņojuma avotu potenciālās iedarbības riska novērtēšanā uz cilvēku veselību.

 Piedāvājumi pasūtījumu pētījumiem

Veikti Izglītības, Vides aizsardzības, Lauksaimniecības, Iekšlietu, Aizsardzības  un Izglitibas un zinatnes ministriju, ka ari pašvaldību un atsevišķu skolu  līgumdarbi. Laboratorijā galvenais pētījumu virziens ir elektromagnētiskā starojuma ietekme uz dzīviem organismiem un pētījumi, arī bakalaura, maģistra un doktora darbu ietvaros notiek  vadošā pētnieka, Dr. biol. Antona Kolodinska  vadībā.

  Līdzdalība studiju nodrošināšanā

Laboratorijas vadītājs A. Kolodinskis piedalās studentu apmācībā LU BF un LU ĢZZF Vides bioindikācijas kursa ietvaros, kā arī vada bakalaura un maģistra darbus.

Tehniskais nodrošinājums

Laboratorijai ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums psihofizioloģiskajiem pētījumiem: elektroencefalogrāfs un programnodrošinājums psihofizioloģisko testu veikšanai un reakciju diagnostikai. Ir specializēta iekārta EMF mērīšanai dabā kā arī oriģināla iekārta elektromagnētiskā starojuma modelēšanai tā ietekmes pētīšanai uz nelieliem dzīvajiem organismiem un šūnu kultūrām.

 

Grauda, D., Kolodynski, A., Belogrudova, I., Bumbure, L. and Rashal, I., 2015. Combined effects of 50Hz electromagnetic field and SiO2 nanoparticles on oxidative stress in plant's gametic cells. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 82-86.

Kolodynski A., Kovalenko V. EMF adverts effects to mator and psychological function of school children.In Proceeding of "Bordeaux EMF Event-European Conference on Elektromagnetic fields". Bordeaux, France, 26-29 May 2010, 64-69.

Kolodynski, A., Kolodynska, V. (2006) Electromagnetic field: Legislation and research in Latvia. In book  „Spektropija”, Rīga, 2008, 51-53.

Kolodinskis A. Elektromagnētiskā piesārņojuma kontrole Latvija. Grāmatā „Spektropija”, Rīga, 2008, 51-53.

Kolodynski A. Electromagnetic Fields and Human Health: Myths and Reality. Abstract of International Conference “Spectral Ecology”, June, 1 – 2, 2007, Liepaja, Latvia.

Kolodinskis A. Elektromagnētiskie lauki un cilvēka veselība – mīti un realitāte. Proseeding of International Conference “Spectral Ecology”, June:, 1 – 2, 2007, Liepaja, Latvia, lpp.12-15.

Kolodynski, A., Kolodynska, V. (2006) Differences between the motor and psychological functions of children who persistently use mobile phone. Proceeding of the Latvian Academyof Science.  Section B, Vol. 60, No 1 (642), pp 16-19.

Kolodynski, A., Kolodynska, V. (2006) Development of motor and psychological function on children and electromagnetic field. In Proceeding of the 4th International Workshop Biological Effects of EMFs”, 16 - 20 October 2006, Limin Hersonissou, Crete, Greece , Vol. 2, 887-896.

Kolodynski, A., Kolodynska, V. (2006) Electromagnetic field: Legislation and research in Latvia. Proceeding of the Latvian Academy of Science. Section B, Vol. 60, No 1 (642), pp 34-38.

Balodis V., Kolodynski A., Auce Z., Brūvere R., Feldmane G., Heisele O.,Tjarve D.. (2001) The effects of electromagnetic radiation from the Skrunda radar on organism.  Proc. of  Int. Seminar on Effects of Electromagnetic Fields on the Living Environment. Ismaning, Germani,October 4-5 , 2000, 259-267.

Kolodynski, A., Kolodynska, V. (1996)   Motor and psychological function of school Children living in the area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia. Sci. Total Environ., 180 (1), pp. 87–93.