Vides ģenētikas laboratorija

Adrese: Jelgavas iela 1, LV-1004 Rīga

Tālrunis: +371 27080736

E-pasts: dace.grauda@lu.lv

Vadītājs: Asoc. prof., Dr. biol. Dace Grauda

Pētījumu virzieni

 • Savvaļas augu un dzīvnieku un citu organismu populāciju ģenētiskās struktūras izpēte un analīze.
 • Dažādu vides faktoru, t.s., dažāda diapazona viļņu garuma elektromagnētiskā lauka ietekmes izvērtēšana uz šūnām un organismiem.
 • Dažādu materiālu aizsargspēju pret vides faktoriem testēšana, testēšanas metožu izstrāde.
 • Kultūraugu ģenētisko resursu saglabāšana un izpēte.
 • Laukaugu kultūru selekcijas izejmateriāla veidošana, izmantojot biotehnoloģijas metodes.
 • Dubultoto haploīdu (DH) līniju izveidošana kviešiem, miežiem, citām kultūrām, izmantojot un pilnveidojot mikrosporu un putekšņmaciņu in vitro kultūras.

Vides ģenētikas laboratorija ir iekļauta Baltijas Jūras Reģionā izveidotajā laboratoriju tīklā TEST-4-SME (Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs).

Ieskats laboratorijā https://www.youtube.com/watch?v=EI-efprCbmQ

Aparatūra

 • Aprīkojums DNS izmaiņu pētījumiem, molekulārās ģenētikas pētījumiem, t.s. DNS Fragmentu analizators (Advanced Analytical Fragment Analyser).
 • Aparatūras komplekts dažādu faktoru ietekmes uz organismiem pētījumiem, t.s, BD FACSJazz® šūnu šķirotājs ar plūsmas citometra funkcijām (BD Biosciences, USA).
 • Aparatūras komplekts epiģenētiskiem pētījumiem Pyromark-Q24 Advanced.
 • Aprīkojums audu, mikrosporu, putekšņu kultūru audzēšanai un eksperimentiem in vitro sistēmā.
 • Sēklu materiāla dīgstības atjaunošana, izmantojot audu in vitro kultūras.
 • Aprīkojums Zemfrekvences Elektromagnētiskā lauka un UV ģenerēšanai un ietekmes uz šūnām un organismiem noteikšanai

Ar laboratoriju iespējams iepazīties video ekskursijā laboratorijā šeit

 

Starptautiskā sadarbība

Sadarbība ar Nature Research Centre (Lietuva)

IND AB linas (Lithuania)

SME A Grupe, JSC (Lithuania)

Sadarbība ar Institute of Genetics and Cytology of the Belarus National Academy of Sciences (Baltkrievija)

Sadarbība ar Central Botanical Garden of the Belarus National Academy of Sciences (Baltkrievija)

University of Tartu Tartu Ülikool, Tartu Observatory Tartu Observatoorium EE (Igaunija)

Applied Research Institute for Prospective Technologies, VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas LT (Lietuva)

Centria University of Applied Sciences Ltd Centria-ammattikorkeakoulu Oy FI (Somija)

Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design DE (Vācija)

JSC Modern E-Technologies (Lietuva)

Tallinn University of Technology (Igaunija)

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Department of Ichthyology and Aquaculture Faculty of Animal Bioengineering) POLAND

Lauksaimniecības pētījumu institūts Kromerižā, Čehija Lauksaimniecības institūts, Lietuva Viļņas Universitātes Ekoloģijas institūts, Lietuva Augu Gēnu Banka, Lietuva Jogevas Augu selekcijas institūts, Igaunija N.I. Vavilova Augkopības pētījumu institūts (VIR), Krievija Augkopības pētījumu institūts, Pieštani, Slovākija Ziemeļu Gēnu Banka, Zviedrija Zviedrijas Universitāte, Alnarpa, Zviedrija Pikardijas Universitāte, Amjena, Francija Reimsas Universitāte, Reimsa, Francija

Projekti

Latvijas-Baltkrievijas sadcarbības projekts “Evaluation of the cloudberry (Rubus chamaemorus L.) genetic resources of Latvia and Belarus as a background for the breeding programme and conservation”

EUREKA projekts IFSITEX Integrēta silīcija dioksīda ar sukscinātu kompleksi fundamentāli pētījumi jauna imobilizēta biotekstila materiāla iegūšanai un tā ietekmes un biosistēmām inentifikācijai (2018. – 2021.)

INTERREG Baltic See Region project TEST-4-SME, Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs. Latvijas Universitātes kompetence ir bioelekromagnētiskā testēšana un raksturošana (2017. – 2021.)

ESF projekts “Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem”, projekta vienošanās Nr. 013/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041 (2013. – 2015.).

Valsts pētījumu programmas „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT) projekts Nr.4.4 „Latvijas reto un apdraudēto sugu ģenētisko īpatnību izpēte”(2014-2017)

European Regional Development Fund Project 2010/0321/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/144 "Plant breeding technology development on the biocompatible microchips" (2011-2014).

Lithuanian-Latvian- Taiwan (Peopleis Republic of China) Collaboration Project: Evaluation of nuclear power impact on perch (Perca fluviatilis) population by means of genetic based analysis and application of fish otoliths as natural recorders of radiocontamination and thermal polution (2010-2013)

Latvian Council of Science Project: Investigation of Latvian renewable raw materials – flax and hemp products for development of innovative technologies and new functional materials. izstrāde (2010-2014).

Latvian Council of Science project: Adaptive changes of genetic polymorphism of cultivated plants under selection and environment influence (2009-2012).

Latvian Council of Science project: Creating of well adapted crop varieties and their maintenance breeding by using traditional and biotechnological methods in conventional and organic farming (2006-2009).

Project “Latvian field crop diversity evaluation and breeding optimisation by modern biotechnology methods” of the State Research Programme “Innovative technologies for high quality, safe and healthy food production from genetically, physiologically and biochemically diverse plant and animal raw material” (2006–2009).

Ragauskas, A., Butkauskas, D., Prakas, P., Gadliauskienė, K., Gajduchenko, H., Grauda, D., 2020. Complex phylogeographic relationships among the Eurasian perch (Perca fluviatilis) populations in the eastern part of the Baltic Sea Region. Hydrobiologia, 847 (3), 925–938. (Q1 žurnāls)

Rebāne, A., Grauda, D., Rancāne, S., Jansons, A., Rashal, I., 2020. Use of flow cytometry for producing tetraploids in red clover. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 74 (5), 344–346.

Fokina, O., Grauda, D., Puriņa, I., Bārda, I., Rashal, I., 2020. Genetic structure of the Limecola balthica population in the Gulf of Riga, Baltic Sea. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 74 (6), 381–384.

Butkauskas, D., Starodubaitė, M., Potapov, M., Potapova, O., Abramov, S., Litvinov, Y., 2020. Phylogenetic relationships between zokors Myospalax (Mammalia, Rodentia) determined on the basis of morphometric and molecular analyses. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 74 (1), 25–34.

Butkauskas, D., Bea, A., Yanenko, V., Prakas, P., Švažas, S., Vaitkuvienė, D., 2020. MtDNA D-loop genetic diversity of common quail (Coturnix coturnix) through Ukraine and Spain. Turkish Journal of Zoology, 44 (5), 477–480.

Žagata, K., Grauda, D., Rashal, I., 2020. Effectiveness of doubled haploids production by anther culture from selected winter wheat hybrids. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 20 (2), 107 – 111.

Butkauskas, D., Grauda, D., Vysniauskiene, R., Ranceliene, V., Ignataviciene, I., 2020. Identification and Application of Informative Genetic Markers in studies of Genetic Diversity of Experimental and Wild Populations of Lemna minor. 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Innovative and applied research in Biology, Proceedings, 2, 7-9.

Grauda, G., Butkauskas, D., Vysniauskiene, R., Ranceliene, V., Ragauskas, A., Jankevica, L., Krasņevska, N., Miķelsone, A., Žagata, K., Ažēna, E., Selga, T., Gobiņš, V., Dubova, I., Lashenko, I., 2020. Development of methods for biotextile testing. 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Innovative and applied research in Biology, Proceedings, 2, 14-17.

Dubova, I., Apine, A., Grauda, G., Jankevica, L., 2020. Adaptation of techniques for testing antimicrobial properties of amber nano and micro size particles. 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Innovative and applied research in Biology, Proceedings, 2, 18-22.

Butkauskas D., Pilinkovskij A., Ragauskas A., Kesminas V., Fopp-Bayat D., 2019. Genetic characterization of Atlantic sturgeon stocking material used in Lithuania to restore the Baltic sea population. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 49 (3): 251-256. DOI: 10.3750/AIEP/02557

Kruchonok, A., Strah, Y., Krasņevska, N., Anoshenko, B., Rashal, I., Butkauskas, D., Titok, V., Grauda, D., 2020. Populations of cloudberry (Rubus chamaemorus L.) as a potential source of antioxidants. 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, Innovative and applied research in Biology, Proceedings, vol. 2, 27-30.

Stafecka I., Grauda D., Stramkale V., 2019., The evaluation of disease resistance of flax genotypes in relation to environmental factors. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (4), 367–376. DOI 10.13080/z-a.2019.106.047

Lyashenko I., Arta Viļuma-Gudmona, Grauda D., 2018. Mechanical Properties and Technological Features of Production of the Synthetic Juniper Fiber. IOSR Journal of Polymer and Textile Engineering Vol. 5, Issue 2, p.1-7., URL: iosrjournals.org/iosr-jpte/papers/Vol5-Issue2/A05020107.pdf ISSN 2348-0181.

Inga Lyashenko, Arta Viļuma-Gudmona, Dace Grauda, Julija Rombovska 2018. UV Protection Finishing of Natural and Blend Textiles Using Succinite Microparticles, AASCIT Journal of Health Number: 9720796 Vol.5, No.3, www.aascit.org/journal/archive2

KRASŅEVSKA, N., GRAUDA, D., KĻAVIŅA, D. and RASHAL, I., 2017. Endopolyploidy of endangered plant species ligularia sibirica in different environments, Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources2017, pp. 161-164.

STAFECKA, I., GRAUDA, D. and STRAMKALE, V., 2017. Diseases diversity for flax genetic resources in Latvia, Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources 2017, pp. 278-283.

STAFECKA, I., STRAMKALE, V. and GRAUDA, D., 2016. Estimation of yield stbility for flax genetic resource using regression and cluster analysis. ReseaRch foR RuRal Development1. Book Series: Research for Rural Development. p. 15-22. 

GRAUDA, D., BUMBURE, L., LYASHENKO, I., KATASHEV, A., DEKHTYAR, Y. and RASHAL, I., 2015. Amber particles as living plant cell markers in flow cytometry. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 77-81.

 GRAUDA, D., KOLODYNSKI, A., BELOGRUDOVA, I., BUMBURE, L. and RASHAL, I., 2015. Combined effects of 50Hz electromagnetic field and SiO2 nanoparticles on oxidative stress in plant's gametic cells. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 82-86.

 GRAUDA, D., AVOTIŅŠ, K., FOKINA, O., KOLODINSKA-BRANTESTAM, A. and RASHAL, I., 2015. Genetic diversity of white clover (Trifolium Repens L.) from the Urban Area of Riga. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 132-134

 KOLODINSKA-BRANTESTAM, A., BOIKO, D., GRAUDA, D., KRASŅEVSKA, N. and RASHAL, I., 2015. Genetic diversity of mute swan population of the Riga Urban Area. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 69(3), pp. 135-139.

 GRAUDA, D. and ČEKSTERE, G., 2015. Current investigations of urban enviromental quality in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 69(3), pl. A1.

 CEKSTERE, G., KARLSONS, A. and GRAUDA, D., 2015. Salinity-induced responses and resistance in Trifolium repens L. Urban Forestry and Urban Greening, 14(2), pp. 225-236.

 RAGAUSKAS, A., BUTKAUSKAS, D., SRUOGA, A., KESMINAS, V., RASHAL,  and  TZENG, W.N., 2014. Analysis of the genetic structure of the European eel Anguilla anguilla using the mtDNA D-loop region molecular marker. Fisheries Science, 80(3), pp. 463-474.

 KOLODINSKA BRANTESTAM, A., LEGZDINA, L., CRISTENSEN, T., WEIBULL, J., BOTHMER, R., MARTINOW, YNGAARD, N. and RASHAL, l. (2014) Characterisation of agronomic performance of Baltic spring barley material. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 68(3/4), pp. 119–132.

 LEPSE, L., RASHAL, I. and  AKA-KACAR Y., 2014. Assessment of genetic variability between inbred and siblines of Latvian origin cucumber population using RAPD markers. G. Sarkisyan (Ed.) Proc. Eurasian Symposium on Vegetables and Greens. Acta Horticulturae, 1033, pp. 31-38.

 GRAUDA, D., MIKELSONE, A., ĻISINA, N., ŽAGATA, K., ORNICANS, R., FOKINA, O., LAPINA, L. and RASHAL, I. (2014). Anther Culture Effectiveness in Producing Doubled Haploids of Cereals. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect. B,68(3/4), pp. 142-147.

 ROZE, D., JAKOBSONE, G., MEGRE, D.,  BELOGRUDOVA, I. and KARLOVSKA, A. 2014. Survival of Liparis loeselii (L.) as an early successional species in Engure region described based on ecological pecularities during the annual cycle. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 68(1/2), pp.93-100.

 KĻAVIŅA, D., GRAUDA, D., PRIEDE, A. and RASHAL, I., 2014. Habitat diversity and genetic variability of Cypripedium calceolus in Latvia. Proceedings of 6th Planta Europa Conference, Committee on Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 91–97. 

 RAGAUSKAS, A. BUTKAUSKAS, D. SRUOGA,  A. KESMINAS, V. RASHAL, I. and TZENG, WN. 2014. Analysis of the genetic structure of the European eel Anguilla anguilla using the mtDNA D-loop region molecular marker. Fisheries Science, 80(3), pp. 463-474.

 MIKELSONE, A., GRAUDA, D., STRAMKALE, V., ORNICANS, R. and RASHAL, I. 2013. Using anther culture methood for flax breeding intensification. Environment, Technology, Resorces. (1), pp. 149-153.

 GRAUDA, D. MIKELSONE, A. AUZINA, A. STRAMKALE, V. and  RASHAL, I. (2013) Use of Plant Biotechnology Methods for flax breeding in Latvia. In: Zaikov G. E., Pudel F., eds. Organic Chemistry, Biochemistry, Biotechnology and Renewable Resources. Research and Development. Vol. 1. Today and Tomorrow. Nova Science Publishers, Inc., USA,  pp. 1-10.

 GRAUDA, D., LAPINA, L., JANSONE, B., JANSONS, A. and RASHAL, I., 2013. Recovering genetic resources of some legume species of Latvian origin by plant tissue culture. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 67(3), pp. 224-228.

 BLEIDERE, M.  GRUNTE, I. GRAUDA, D. and RASHAL, l., 2012. Morphological and agronomic characterizion of spring barley variety ‘Austris’., Acta Biol. Univ. Daugavpiliensis, 12(1), pp  44-50.

 BELOGRUDOVA, I. GRAUDA, D. JAKOBSONE, G. and  RRASHAL, I., 2012. Usability of retrotransposone-based molecular marker system to assess genetic diversity of Liparis loeselii., Acta Biol. Univ. Daugavpiliensis, 12(1),  pp 40-43.

 LAPIŅA,  L. GRAUDA, D. and RASHAL, I., 2012. Using retrotransposon-based molecular markers for analysis of genetic variability in Latvian populations of alfalfa. Acta Biol. Univ. Daugavpiliensis, 12(1), pp 84-88.

 KOLODINSKA BRANTESTAM, A. RASHAL, I. TUVESSON, S. WEIBULL, J.and  R. VON BOTHMER., 2012. Genetic profiles and diversity of baltic spring barley material., Proc.Latvian Acad. Sci,, Sect.B, 66(1/2), pp  10-20.

 KOKINA, I. and  RASHAL, I., 2012. Results of monitoring of the population of Blumeria graminis f.sp. hordei in Latvia in 2009-2010., Proc. Latvian Acad.Sci., Sect. B,  66(1/2), pp  41-47.

 BUTKAUSKAS, D. RAGAUSKAS, A. SRUOGA, A. KESMINAS, V. LOŽYS, L.  RASHAL, I. TZENG, W.-N. and ŽALAKEVIČIUS, M., 2012. Investigations into genetic diversity of the perch inhabiting Ignalina nuclear power plant cooler and other inland water bodies of Lithuania on the basis of mtDNA analysis., Veterinarija ir Zootchnika,  60(82), 7-15.

 KOKINA, I. SĻEDEVSKIS, Ē. GERBREDERS, V. GRAUDA, D. JERMAĻONOKA, M. VALAINE, K. GAVARĀNE, I. PIGŅIKA, I. FILIPOVIČS, M. and RASHAL, I., 2012. Reaction of flax (Linum usitatissimum L.) calli culture to supplement of medium by carbon nanoparticles. Proc. Latvian Acad. Sci., Sect. B, 66(4/5), pp 200-209.

 KĻAVIŅA, D. GRAUDA, D. PRIEDE, A. and RASHAL, I., 2011. A complex investigation of Cypripedium calceolus populations in Latvia. Planta Europa, pp 10.

MIKELSONE, A., GRAUDA, D., STRAMKALE, V. and RASHAL, I., 2011. Breeding for organic farming: Obtaining and evaluation of flax somaclonal families, Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources2011, pp. 231-236.

 LACIS, G., RASHAL, I. and TRAJKOVSKI, V., 2011. Implementation of a limited set of SSR markers for screening of genetic variability in Latvian and Swedish sour cherry (Prunus cerasus L.) genetic resources collections.Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 65(1-2), pp. 21-28.

 GRAUDA, D., STRAMKALE, V., KOMLAJEVA, Ļ., BRATESTAM, A.K., MIĶELSONE, A., LAPIŅA, L., AUZIŅA, A. and RASHAL, I., 2009. Evaluation of the Latvian flax genetic resources and perspective of their utilisation, Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources 2009, pp. 160-165.

LACIS, G., RASHAL, I., RUISA, S., TRAJKOVSKI, V. and IEZZONI, A.F., 2009. Assessment of genetic diversity of Latvian and Swedish sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources collections by using SSR (microsatellite) markers. Scientia Horticulturae, 121(4), pp. 451-457.

LACIS, G., RASHAL, I. and TRAJKOVSKI, V., 2010. Comparative analysis of sweet cherry (P. avium) genetic diversity revealed by two methods of SSR marker detection. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 64(3-4), pp. 149-158.

SRUOGA, A., RASHAL, I., BUTKAUSKAS, D., VIKSNE, J., ŽALAKEVIČIUS, M., ŠVAŽAS, S. and KAMINSKAITE, M., 2009. Haplotypic variability and population genetic structure of Garganey Anas querquedula and common pochard Aythyla ferina in the Western Palearctic. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 63(3), pp. 104-110.

GRAUDA, D., MIĶELSONE, A. and RASHAL, I., 2009. Use of antioxidants for enhancing flax multiplication rate in tissue culture.

JACQUARD, C., NOLIN, F., HÉCART, C., GRAUDA, D., RASHAL, I., DHONDT-CORDELIER, S., SANGWAN, R.S., DEVAUX, P., MAZEYRAT-GOURBEYRE, F. and CLÉMENT, C., 2009. Microspore embryogenesis and programmed cell death in barley: Effects of copper on albinism in recalcitrant cultivars. Plant Cell Reports, 28(9), pp. 1329-1339.

LAPIŅA, L., GRAUDA, D., JANSONE, B., JANSONS, A. and RASHAL, I., 2009. Restoration of latvian alfalfa (Medicago sativa) genetic resources perspective for breeding, Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources 2009, pp. 166-168.

Patents

Dace Grauda, Aleksejs Katasevs, Lada Bumbure. - Nedestruktīva, ātra plūsmas citometrijas metode bioindikācijai (LV Patentu valdes Nr. 15171, 29.09. 2017.).

 

Reģistrētās šķirnes

Reģistrācijas apliecība Nr.373. Apliecība reģistrēta un izsniegta LR Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienestā 2009. gada 24. novembrī. Sadarbojoties Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratorijai ar Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, izmantojot augu biotehnoloģijas - dubultoto haploīdu metodi, Latvijā ir selekcionēta un reģistrēta jauna vasaras miežu šķirne “AUSTRIS”. Autori: Sofija Kaļiņina, Dace Grauda, akad. Īzaks Rašals, Māra Bleidere, Ilze Grunte, Solveiga Maļecka. 

Reģistrācijas apliecība Nr. 410. Apliecība reģistrēta un izsniegta LR Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienestā 2011. gada 12. maijā. Sadarbībā ar Valsts Stendes graudaugu selekcIjas institūtu izveidota jauna vasaras kviešu šķirne "ROBIJS". Autori: Dace Grauda, akad. Īzaks Rašels, Vija Strazdiņa, Maija Ceraukste.