PROJEKTS “MIKROAĻĢU KULTIVĒŠANAS APROBĒŠANA SLĒGTĀS AKVAKULTŪRAS SISTĒMĀS UN TO EFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS ZIVJU BARĪBĀ”

Projekts “Mikroaļģu kultivēšanas aprobēšana slēgtās akvakultūras sistēmās un to efektivitātes novērtējums zivju barībā” (nr. 20-00-F02201-000001) tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 22.01 “Inovācija” ietvaros.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU Bioloģijas institūts)

Projekta sadarbības partneris: Biedrība “Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija”

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.12.2020.-31.08.2023.

Projekta mērķis: izstrādāt uz mikroaļģu bāzes veidotas zivju barības maisījuma ieguves metodi, lai aizstātu tradicionāli ražošanā izmantojamās izejvielas tādas kā zivju milti un zivju eļļas.

Projekta aktualitāte:

Lai gan akvakultūras nozare sniedz priekšrocības proteīna ieguvē, tomēr pastāv vairākas problēmas, kas saistās ar zivju barošanu. Pašlaik komerciālas zivju barības ražotāji galvenokārt izmanto zivju miltus un zivju eļļu, kuru iegūšanai jāveic arī papildus nozveja, kā arī jāpatērē ūdens un citi resursi. Šāds izejvielu iegūšanas veids nav ilgtspējīgs un nenodrošina efektīvu resursu izmantošanu.

Šo problēmu risināšanai var izmantot mikroaļģu barību, lai pilnībā vai daļēji aizstātu zivju miltus un zivju eļļu. Mikroaļģes var nodrošināt visas akvakultūras zivīm nepieciešamās barības vielas, uzlabojot zivju veselību un nodrošinot dabisku gaļas krāsu, turklāt, samazinot zivju miltu un eļļu ražošanas negatīvo ietekmi uz vidi.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

Projekta ietvaros tiks novērtēta mikroaļģu kultūru mērķa savienojumu produktivitāte dažādām mikroaļģu kultūrām, izvērtēti un optimizēti mikroaļģu kultivācijas apstākļi laboratorijas apstākļos. Tiks izstrādāta receptūra, lai iegūtu eksperimentālu mikroaļģu barības maisījumu. Tā efektivitāte tiks pārbaudīta, īstenojot izmēģinājumus zivju audzētavās. Projekta rezultātā plānots izstrādāt uz mikroaļģu bāzes veidotas zivju barības maisījuma ieguves metodi.

Projekta kopējās izmaksas: 397 500,00 EUR, t.sk. EJZF atbalsts 357 749,97 EUR

LU kopējās izmaksas: 397 500,00 EUR, t.sk. EJZF atbalsts 357 749,97 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses: Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija. Vairāk informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.