Jaunumi

Bioloģijas institūts realizējis LVAFA projektu

Notikusi Lizdoles ezera ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu publiskā apspriešana