Jaunumi

LU Bioloģijas institūts uzsāk projektu par apdraudētām un īpaši aizsargājamām sugām - LIFE FOR SPECIES

Biopolimēru pārklājumi ogu kvalitātes saglabāšanai

Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā

Saukas ezerā atrod peldošā ezerrieksta fosilo formu

Bioloģijas institūta zinātnieki uzsāk īstenot INTERREG projektu TRANSWAT

Bioloģijas institūta zinātnieki attīsta biokompozītmateriālu ieguves tehnoloģiju

Bioloģijas institūta zinātnieki piedalās projekta LIFE GOODWATER IP realizācijā

Bioloģijas institūts piedalījies lauku dienās

Bioloģijas institūts realizējis LVAFA projektu