Jaunumi

Bioloģijas institūta zinātnieki aicina uz AAA "Augšdaugava" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Lauku darbi Latvijas-Lietuvas pārrobežas ezeros

Bioloģijas institūta zinātnieki veic zosu populācijas izpēti Latvijā

Notiks vebinārs "Jaunāko tehnoloģiju iespējas dārzeņu audzēšanas pilnveidošanai siltumnīcās"

Aicinām ziņot par gredzenotiem mājas strazdiem

Eiropas Zinātnieku nakts 2021

Realizēts ELFLA projekts par ķiploku audzēšanu

Aicinām uz projekta LIFE FOR SPECIES atklāšanas semināru

LU Bioloģijas institūts uzsāk projektu par apdraudētām un īpaši aizsargājamām sugām - LIFE FOR SPECIES