Jaunumi

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā īstenots LVAFA projekts „Latvijas zosu populāciju izpēte”

LU Bioloģijas institūta pētniece atklāj Latvijai jaunu ūdensaugu sugu

Bioloģijas institūta zinātnieki aicina uz AAA "Augšdaugava" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Lauku darbi Latvijas-Lietuvas pārrobežas ezeros

Bioloģijas institūta zinātnieki veic zosu populācijas izpēti Latvijā

Notiks vebinārs "Jaunāko tehnoloģiju iespējas dārzeņu audzēšanas pilnveidošanai siltumnīcās"

Aicinām ziņot par gredzenotiem mājas strazdiem

Eiropas Zinātnieku nakts 2021

Realizēts ELFLA projekts par ķiploku audzēšanu